Nguồn FSP Power Supply HYN Series HYN550ATX Active PFC Mã sản phẩm: HYN550ATX

  • Thiết kế đường 12V single rail
  • Hỗ trợ công nghệ Active PFC
  • Đạt chứng chỉ 2013 Erp/Eup
  • Công nghệ quạt thông minh

   

Nguồn FSP Power Supply HYN Series HYN550ATX  Active PFC (Màu Đen)

Nguồn FSP Power Supply HYN Series HYN550ATX Active PFC (Màu Đen) giới thiệu

Nguồn FSP Power Supply HYN Series HYN550ATX Active PFC (Màu Đen) giới thiệu 2

  Sản phẩm liên quan