Chứng nhận

Chứng nhận

DELL

2016
Giải thưởng BEST PERFORMANCE OF FY17_ESG SNS MFT
2/2012
GCN authorized master reseller
2012
GCN certified Practice Area : Enterprise Architecture
2/2010
GCN authorized Reseller

INTEL

2014
GCN Technology Provider Platinum 2014
2013
GCN Technology Provider Platinum 2013
7/2011
GCN Platinum Partner
1/2010
Chứng nhận là Chanel Partner associate 2010

HPE

2017
GCN Gold Partner
2016
GCN Silver Partner

CISCO

2017
GCN Select certified
9/2011
GCN As an Emerging UCS Partner

MICROSOFT

2017
GCN Đại lý chính thức
9/2009
Chứng nhận đại lý

HP

2015
GCN EG Silver Partner

LENOVO

2015
GCN Business Partner

MY WD

2015
GCN Gold Partner

IBM

12/2013
GCN authorized Reseller

ASUS

4/2013
GCN authorized Reseller

HỘI TIN HỌC TPHCM

2009
Chứng nhận là hội viên đơn vị

SUPPERMICRO

2008
GCN authorized Reseller

WINTEC

2008
GCN authorized Reseller

AMPX

2008
GCN authorized Reseller

AMPO

2008
GCN authorized Reseller
TOP
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«