• DELL
 • HPE
 • CISCO
 • MICROSOFT
 • INTEL
 • Chứng chỉ - Chứng nhận khác
 • Sieu Sieu Nho - DELL Gold Partner 2023
 • 02/2023

  DELL TECHNOLOGIES GOLD PARTNER

 • Sieu Sieu Nho - DELL Technologies Gold Partner
 • 01/2022

  DELL TECHNOLOGIES GOLD PARTNER

 • Sieu Sieu Nho - DELL Technologies Gold Partner
 • 01/2022

  DELL TECHNOLOGIES GOLD PARTNER

 • DELL Technologies Gold Partner
 • 2021

  DELL TECHNOLOGIES GOLD PARTNER

 • Authorized Retailer Sieu Thi May Chu
 • 03/2020

  AUTHORIZED RETAILER SIEU THI MAY CHU

 • GCN DELL TECHNOLOGIES GOLD PARTNER
 • 2020

  GCN DELL TECHNOLOGIES GOLD PARTNER

 • GCN DELL EMC PARTNER PLATINUM
 • 2019

  GCN DELL EMC PARTNER PLATINUM

 • GCN Gold Partner - DELL EMC PARTNER PROGRAM
 • 2018

  GCN Gold Partner - DELL EMC PARTNER PROGRAM

 • Giải thưởng BEST PERFORMANCE OF FY17_ESG SNS MFT
 • 2016

  Giải thưởng BEST PERFORMANCE OF FY17_ESG SNS MFT

 • GCN authorized master reseller
 • 2/2012

  GCN authorized master reseller

 • GCN certified Practice Area : Enterprise Architecture
 • 2012

  GCN certified Practice Area : Enterprise Architecture

 • GCN authorized Reseller
 • 2/2010

  GCN authorized Reseller

 • HPE Solution Provider
 • 2023

  HPE Solution Provider

 • HPE Solution Provider
 • 2022

  HPE Solution Provider

 • Aruba Solution Provider
 • 2022

  HPE Aruba Solution Provider

 • HPE Business Partner
 • 2021

  HPE Business Partner

 • GCN Business Partner
 • 2019

  GCN Business Partner

 • GCN Silver Partner
 • 2018

  GCN Silver Partner

 • GCN Gold Partner
 • 2017

  GCN Gold Partner

 • GCN Silver Partner
 • 2016

  GCN Silver Partner

 • GCN Select certified
 • 2017

  GCN Select certified

 • GCN As an Emerging UCS Partner
 • 9/2011

  GCN As an Emerging UCS Partner

 • Chung nhan dai ly Microsoft
 • 5/2020

  Microsoft xác nhận SSN là đại lý chính thức tại Việt Nam năm 2020

 • Chung nhan dai ly Microsoft
 • 7/2018

  Microsoft xác nhận SSN là đại lý chính thức tại Việt Nam

 • GCN Đại lý chính thức
 • 2017

  GCN Đại lý chính thức

 • Chứng nhận đại lý
 • 9/2009

  Chứng nhận đại lý

 • GCN Technology Provider Platinum 2014
 • 2014

  GCN Technology Provider Platinum 2014

 • GCN Technology Provider Platinum 2013
 • 2013

  GCN Technology Provider Platinum 2013

 • GCN Platinum Partner
 • 7/2011

  GCN Platinum Partner

 • Chứng nhận là Chanel Partner associate 2010
 • 1/2010

  Chứng nhận là Chanel Partner associate 2010

 • GIẢI THƯỞNG THÀNH TỰU ĐỐI TÁC TỪ CÔNG NGHỆ LEADTEK
 • 06/2022

  GIẢI THƯỞNG THÀNH TỰU ĐỐI TÁC TỪ CÔNG NGHỆ LEADTEK

 • SSN Business Achivement Award 2020
 • 2020

  SSN Business Achivement Award 2020

 • Authorization Letter Powercom 2017
 • 2017

  Authorization Letter Powercom 2017

 • GCN EG Silver Partner
 • 2015

  GCN EG Silver Partner

 • GCN Business Partner
 • 2015

  GCN Business Partner

 • GCN Gold Partner
 • 2015

  GCN Gold Partner

 • GCN authorized Reseller
 • 12/2013

  GCN authorized Reseller

 • GCN authorized Reseller
 • 4/2013

  GCN authorized Reseller

 • Chứng nhận là hội viên đơn vị
 • 2009

  Chứng nhận là hội viên đơn vị

 • AMPO - GCN authorized Reseller
 • 2008

  AMPO - GCN authorized Reseller

 • AMPX - GCN authorized Reseller
 • 2008

  AMPX - GCN authorized Reseller

 • WINTEC - GCN authorized Reseller
 • 2008

  WINTEC - GCN authorized Reseller

 • SUPPERMICRO - GCN authorized Reseller
 • 2008

  SUPPERMICRO - GCN authorized Reseller