THEO HÃNG

  THEO CẤU HÌNH

  THEO CHASSIS

  THEO GIÁ

  Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Duett trị giá 627.000đ chưa VAT 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:19,516,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 19,516,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Duett trị giá 627.000đ chưa VAT 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:21,199,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 21,199,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Duett trị giá 627.000đ chưa VAT 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:41,344,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 41,344,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:29,329,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 29,329,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:43,297,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 43,297,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:63,394,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 63,394,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T40

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 991.000đ chưa VAT 

  - Tặng Đầu chuyển Display Port to VGA 100.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

 • Dell EMC PowerEdge T40
 • Dell EMC PowerEdge T40

  Cấu hình web

  Giá tiền:13,302,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 13,302,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 991.000đ chưa VAT 

  - Tặng Đầu chuyển Display Port to VGA 100.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

 • Dell EMC PowerEdge T40
 • Dell EMC PowerEdge T40

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:14,730,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 14,730,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 991.000đ chưa VAT 

  - Tặng Đầu chuyển Display Port to VGA 100.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

 • Dell EMC PowerEdge T40
 • Dell EMC PowerEdge T40

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:21,982,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 21,982,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5inch

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:46,979,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 46,979,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:50,231,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 50,231,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:93,178,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 93,178,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:53,214,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 53,214,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:65,717,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 65,717,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:86,557,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 86,557,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:62,025,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 62,025,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:67,329,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 67,329,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:105,213,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 105,213,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:69,333,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 69,333,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:81,836,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 81,836,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:127,992,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 127,992,000 VNĐ

  Intel ST130 - V5

  SUPERMICRO SC733T

 • SUPERMICRO SC733T
 • SUPERMICRO SC733T

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:30,215,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 30,215,000 VNĐ

  Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x
 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

  Cấu hình web

  Giá tiền:19,688,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 19,688,000 VNĐ

 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x
 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:28,932,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 28,932,000 VNĐ

 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x
 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:27,553,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 27,553,000 VNĐ

 • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

  TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại : (028) 73073776

  TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 73073776