THEO HÃNG

  THEO CẤU HÌNH

  THEO CHASSIS

  THEO GIÁ

  Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5 INCH

  - Tặng Tai nghe T&V DAUER trị giá 991,000đ (chưa VAT)

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:19,870,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 19,870,000 VNĐ

  - Tặng Tai nghe T&V DAUER trị giá 991,000đ (chưa VAT)

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:22,813,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 22,813,000 VNĐ

  - Tặng Tai nghe T&V DAUER trị giá 991,000đ (chưa VAT)

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:41,339,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 41,339,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:29,329,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 29,329,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:40,637,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 40,637,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:59,545,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 59,545,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T40

  - Tặng Loa di động T&V FREI trị giá 991,000đ (chưa VAT)

  - Tặng Đầu chuyển Display Port to VGA 100.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

 • Dell EMC PowerEdge T40
 • Dell EMC PowerEdge T40

  Cấu hình web

  Giá tiền:13,302,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 13,302,000 VNĐ

  - Tặng Loa di động T&V FREI trị giá 991,000đ (chưa VAT)

  - Tặng Đầu chuyển Display Port to VGA 100.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

 • Dell EMC PowerEdge T40
 • Dell EMC PowerEdge T40

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:14,736,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 14,736,000 VNĐ

  - Tặng Loa di động T&V FREI trị giá 991,000đ (chưa VAT)

  - Tặng Đầu chuyển Display Port to VGA 100.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

 • Dell EMC PowerEdge T40
 • Dell EMC PowerEdge T40

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:21,994,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 21,994,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5 INCH

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:47,890,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 47,890,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:50,967,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 50,967,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:91,501,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 91,501,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:54,125,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 54,125,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:65,843,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 65,843,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:90,200,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 90,200,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:62,936,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 62,936,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:68,415,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 68,415,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:103,536,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 103,536,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:70,244,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 70,244,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:81,962,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 81,962,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:131,635,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 131,635,000 VNĐ

  Intel ST130 - V5

  SUPERMICRO SC733T

 • SUPERMICRO SC733T
 • SUPERMICRO SC733T

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:31,060,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 31,060,000 VNĐ

  Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x
 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

  Cấu hình web

  Giá tiền:20,599,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 20,599,000 VNĐ

 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x
 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:30,018,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 30,018,000 VNĐ

 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x
 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:27,728,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 27,728,000 VNĐ

 • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

  TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại : (028) 73073776

  TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 73073776