THEO HÃNG

  THEO CẤU HÌNH

  THEO CHASSIS

  THEO GIÁ

  Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch

  - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP trị giá 845.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:20,534,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 20,534,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP trị giá 845.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:21,837,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 21,837,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP trị giá 845.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:38,351,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 38,351,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:28,826,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 28,826,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:39,776,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 39,776,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:55,862,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 55,862,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T40

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 814.000đ 

  - Tặng Đầu chuyển Display Port to VGA 100.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

 • Dell EMC PowerEdge T40
 • Dell EMC PowerEdge T40

  Cấu hình web

  Giá tiền:12,505,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 12,505,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 814.000đ 

  - Tặng Đầu chuyển Display Port to VGA 100.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

 • Dell EMC PowerEdge T40
 • Dell EMC PowerEdge T40

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:14,093,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 14,093,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 814.000đ 

  - Tặng Đầu chuyển Display Port to VGA 100.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

 • Dell EMC PowerEdge T40
 • Dell EMC PowerEdge T40

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:20,469,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 20,469,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5inch

  - Combo Quà Tặng là Bộ Loa Thonet Vander Spiel thương hiệu Đức trị giá 1.232.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:40,916,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 40,916,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Bộ Loa Thonet Vander Spiel thương hiệu Đức trị giá 1.232.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:45,096,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 45,096,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Bộ Loa Thonet Vander Spiel thương hiệu Đức trị giá 1.232.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:79,893,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 79,893,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:52,179,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 52,179,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:64,902,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 64,902,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:84,368,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 84,368,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:63,025,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 63,025,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:68,323,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 68,323,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:98,991,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 98,991,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:68,298,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 68,298,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:81,021,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 81,021,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:125,803,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 125,803,000 VNĐ

  Intel ST130 - V5

  SUPERMICRO SC733T

 • SUPERMICRO SC733T
 • SUPERMICRO SC733T

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:31,401,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 31,401,000 VNĐ

  Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x
 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

  Cấu hình web

  Giá tiền:20,581,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 20,581,000 VNĐ

 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x
 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:27,496,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 27,496,000 VNĐ

 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x
 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:26,383,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 26,383,000 VNĐ

 • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

  TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại : (028) 73073776

  TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 73073776