THEO HÃNG

  THEO CẤU HÌNH

  THEO CHASSIS

  THEO GIÁ

  Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5 INCH

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:53,922,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 53,922,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:65,486,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 65,486,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:118,778,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 118,778,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5 INCH

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:32,253,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 32,253,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:38,460,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 38,460,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:50,113,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 50,113,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5 INCH

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:22,744,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 22,744,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:28,343,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 28,343,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:42,290,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 42,290,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5 INCH

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:28,348,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 28,348,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:39,920,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 39,920,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:51,309,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 51,309,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5 INCH

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:34,678,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 34,678,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:47,720,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 47,720,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:67,738,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 67,738,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R6515 - 3.5 INCH

 • Dell EMC PowerEdge R6515 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R6515 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:67,412,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 67,412,000 VNĐ

  Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH

 • Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH
 • Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:46,741,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 46,741,000 VNĐ

 • Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH
 • Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:47,290,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 47,290,000 VNĐ

 • Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH
 • Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:86,806,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 86,806,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH

 • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:26,795,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 26,795,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:34,474,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 34,474,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:48,525,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 48,525,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5 INCH

  - Combo Quà Tặng là UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP giá 1.104.000đ chưa VAT 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:24,034,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 24,034,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP giá 1.104.000đ chưa VAT 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:35,073,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 35,073,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP giá 1.104.000đ chưa VAT 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:49,124,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 49,124,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5 INCH

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:51,385,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 51,385,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:56,864,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 56,864,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:75,811,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 75,811,000 VNĐ

 • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

  TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại : (028) 73073776

  TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 73073776