THEO HÃNG

  THEO CẤU HÌNH

  THEO CHASSIS

  THEO GIÁ

  Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch

  - Combo Quà Tặng là Bộ Loa Thonet Vander Spiel thương hiệu Đức trị giá 1.232.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:52,798,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 52,798,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Bộ Loa Thonet Vander Spiel thương hiệu Đức trị giá 1.232.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:65,147,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 65,147,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Bộ Loa Thonet Vander Spiel thương hiệu Đức trị giá 1.232.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:114,710,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 114,710,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:27,053,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 27,053,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:41,120,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 41,120,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:51,302,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 51,302,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:22,744,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 22,744,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:28,927,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 28,927,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:42,290,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 42,290,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch

  - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP trị gíá 1.498.000đ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:32,621,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 32,621,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP trị gíá 1.498.000đ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:43,758,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 43,758,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP trị gíá 1.498.000đ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:56,771,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 56,771,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:34,678,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 34,678,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:48,680,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 48,680,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:66,267,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 66,267,000 VNĐ

  Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH

 • Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH
 • Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:46,671,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 46,671,000 VNĐ

 • Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH
 • Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:49,193,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 49,193,000 VNĐ

 • Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH
 • Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:86,806,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 86,806,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH

 • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:26,795,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 26,795,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:35,058,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 35,058,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:48,525,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 48,525,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch

  - Combo Quà Tặng là UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP giá 1.104.000đ chưa VAT 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:24,034,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 24,034,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP giá 1.104.000đ chưa VAT 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:35,657,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 35,657,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP giá 1.104.000đ chưa VAT 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:49,124,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 49,124,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5inch

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:52,959,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 52,959,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:58,263,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 58,263,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:78,048,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 78,048,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:67,802,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 67,802,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:80,151,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 80,151,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:127,485,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 127,485,000 VNĐ

 • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

  TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại : (028) 73073776

  TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 73073776