• Bảo hành
 • Hỗ trợ online
 • Chat sale
  • THEO HÃNG

   THEO CẤU HÌNH

   THEO CHASSIS

   THEO GIÁ

   Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch

   - Combo Quà Tặng là Bộ Loa Thonet Vander Spiel thương hiệu Đức trị giá 1.232.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:48,672,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 48,672,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Bộ Loa Thonet Vander Spiel thương hiệu Đức trị giá 1.232.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:60,907,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 60,907,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Bộ Loa Thonet Vander Spiel thương hiệu Đức trị giá 1.232.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:108,332,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 108,332,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch

   - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 739.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:28,795,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 28,795,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 739.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:40,695,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 40,695,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 739.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:49,070,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 49,070,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:22,242,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 22,242,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:30,914,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 30,914,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:40,128,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 40,128,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch

   - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP trị gíá 1.498.000đ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:32,842,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 32,842,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP trị gíá 1.498.000đ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:43,154,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 43,154,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP trị gíá 1.498.000đ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:53,117,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 53,117,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:34,482,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 34,482,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:47,942,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 47,942,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:63,601,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 63,601,000 VNĐ

   Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH

  • Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH
  • Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH

   Cấu hình web

   Giá tiền:46,971,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 46,971,000 VNĐ

  • Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH
  • Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:60,917,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 60,917,000 VNĐ

  • Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH
  • Dell PowerEdge R430 - 2.5 INCH

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:98,648,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 98,648,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH

  • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH

   Cấu hình web

   Giá tiền:25,440,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 25,440,000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:32,808,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 32,808,000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:43,539,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 43,539,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch

   - Combo Quà Tặng là UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP giá 760.000đ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:23,038,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 23,038,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP giá 760.000đ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:33,866,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 33,866,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP giá 760.000đ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:44,597,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 44,597,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5inch

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:53,445,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 53,445,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5inch

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:58,743,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 58,743,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5inch

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:75,215,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 75,215,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH

   Cấu hình web

   Giá tiền:66,767,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 66,767,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:79,002,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 79,002,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:124,197,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 124,197,000 VNĐ

  • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

   TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

   196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
   Điện thoại : (028) 73073776

   TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

   Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại: (024) 73073776