• Bảo hành
 • Hỗ trợ online
 • Chat sale
  • THEO HÃNG

   THEO CẤU HÌNH

   THEO CHASSIS

   THEO GIÁ

   Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:60,692,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 60,692,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:71,367,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 71,367,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:101,730,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 101,730,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:52,099,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 52,099,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:58,692,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 58,692,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:96,353,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 96,353,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH

   Cấu hình web

   Giá tiền:80,541,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 80,541,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:91,216,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 91,216,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:119,579,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 119,579,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH

   Cấu hình web

   Giá tiền:84,048,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 84,048,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:96,283,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 96,283,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:140,982,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 140,982,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH

   Cấu hình web

   Giá tiền:75,546,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 75,546,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:85,681,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 85,681,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:129,733,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 129,733,000 VNĐ

   Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH

   Cấu hình web

   Giá tiền:67,404,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 67,404,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:72,702,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 72,702,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:106,442,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 106,442,000 VNĐ

   INTEL SR530

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • INTEL SR530
  • INTEL SR530

   Cấu hình web

   Giá tiền:15,747,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 15,747,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • INTEL SR530
  • INTEL SR530

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:20,818,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 20,818,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • INTEL SR530
  • INTEL SR530

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:26,221,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 26,221,000 VNĐ

   Supermicro SC822T-400LPB-X10

  • Supermicro SC822T-400LPB-X10
  • Supermicro SC822T-400LPB-X10

   Cấu hình web

   Giá tiền:25,864,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 25,864,000 VNĐ

  • Supermicro SC822T-400LPB-X10
  • Supermicro SC822T-400LPB-X10

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:40,112,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 40,112,000 VNĐ

  • Supermicro SC822T-400LPB-X10
  • Supermicro SC822T-400LPB-X10

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:71,901,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 71,901,000 VNĐ

   SUPERMICRO 216BAC-R920LPB 2.5IN

  • SUPERMICRO 216BAC-R920LPB 2.5IN
  • SUPERMICRO 216BAC-R920LPB 2.5IN

   Cấu hình web

   Giá tiền:76,576,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 76,576,000 VNĐ

  • SUPERMICRO 216BAC-R920LPB 2.5IN
  • SUPERMICRO 216BAC-R920LPB 2.5IN

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:76,576,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 76,576,000 VNĐ

  • SUPERMICRO 216BAC-R920LPB 2.5IN
  • SUPERMICRO 216BAC-R920LPB 2.5IN

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:76,576,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 76,576,000 VNĐ

   SUPERMICRO SR210 III

  • SUPERMICRO SR210 III
  • SUPERMICRO SR210 III

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:16,975,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 16,975,000 VNĐ

  • SUPERMICRO SR210 III
  • SUPERMICRO SR210 III

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:21,619,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 21,619,000 VNĐ

  • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

   TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

   196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
   Điện thoại : (028) 73073776

   TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

   Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại: (024) 73073776