THEO HÃNG

  THEO CẤU HÌNH

  THEO CHASSIS

  THEO GIÁ

  Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:62,981,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 62,981,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:75,471,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 75,471,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:112,281,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 112,281,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:55,785,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 55,785,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:62,506,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 62,506,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:107,113,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 107,113,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:83,934,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 83,934,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:96,424,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 96,424,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:130,610,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 130,610,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:84,375,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 84,375,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:96,899,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 96,899,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:145,804,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 145,804,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:77,517,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 77,517,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:87,466,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 87,466,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:136,665,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 136,665,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:76,364,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 76,364,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:81,843,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 81,843,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:123,040,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 123,040,000 VNĐ

  INTEL SR530

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • INTEL SR530
 • INTEL SR530

  Cấu hình web

  Giá tiền:16,643,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 16,643,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • INTEL SR530
 • INTEL SR530

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:22,018,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 22,018,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • INTEL SR530
 • INTEL SR530

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:30,163,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 30,163,000 VNĐ

  Supermicro SC822T-400LPB-X10

 • Supermicro SC822T-400LPB-X10
 • Supermicro SC822T-400LPB-X10

  Cấu hình web

  Giá tiền:25,564,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 25,564,000 VNĐ

 • Supermicro SC822T-400LPB-X10
 • Supermicro SC822T-400LPB-X10

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:40,547,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 40,547,000 VNĐ

 • Supermicro SC822T-400LPB-X10
 • Supermicro SC822T-400LPB-X10

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:80,675,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 80,675,000 VNĐ

  SUPERMICRO 216BAC-R920LPB 2.5IN

 • SUPERMICRO 216BAC-R920LPB 2.5IN
 • SUPERMICRO 216BAC-R920LPB 2.5IN

  Cấu hình web

  Giá tiền:77,966,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 77,966,000 VNĐ

 • SUPERMICRO 216BAC-R920LPB 2.5IN
 • SUPERMICRO 216BAC-R920LPB 2.5IN

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:77,966,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 77,966,000 VNĐ

 • SUPERMICRO 216BAC-R920LPB 2.5IN
 • SUPERMICRO 216BAC-R920LPB 2.5IN

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:77,966,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 77,966,000 VNĐ

  SUPERMICRO SR210 III

 • SUPERMICRO SR210 III
 • SUPERMICRO SR210 III

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:16,975,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 16,975,000 VNĐ

 • SUPERMICRO SR210 III
 • SUPERMICRO SR210 III

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:21,619,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 21,619,000 VNĐ

 • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

  TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại : (028) 73073776

  TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 73073776