SERVER INTEL

 • Trang chủ » SERVER INTEL
 • Intel ST130 - V5

  Intel ST130 - V5

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  12,061,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  12,061,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • S-K380-500W
  • Intel® Server Board S1200SPSR
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1225 v5 (8M Cache, 3.30 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Unbuffered DIMMs
  • 1 x Intel E97378-001 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết

  Intel ST130 - V5

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  14,430,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  14,430,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • S-K380-500W
  • Intel® Server Board S1200SPSR
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1225 v5 (8M Cache, 3.30 GHz)
  • 2 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Unbuffered DIMMs
  • 1 x Intel E97378-001 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết

  Intel ST130 - V5

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  14,430,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  14,430,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • S-K380-500W
  • Intel® Server Board S1200SPSR
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1225 v5 (8M Cache, 3.30 GHz)
  • 2 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Intel E97378-001 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết

  Intel ST110 II

  Intel ST110 II

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  9,358,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  9,358,000 VNĐ
  Tặng Antivirus bản quyền 1 năm + Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt (www.bang.vn ) 
  Thông số kỹ thuật:
  • SCM343-350E
  • Intel Serverboard S1200BTSR
  • 1 x Intel Xeon Quad-Core Ivy Bridge E3-1220 v2 3.1Ghz
  • 1 x 2GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Intel E97378-001 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết

  Intel ST110 II

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  9,548,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  9,548,000 VNĐ
  Tặng Antivirus bản quyền 1 năm + Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt (www.bang.vn ) 
  Thông số kỹ thuật:
  • SCM343-350E
  • Intel Serverboard S1200BTSR
  • 1 x Intel Xeon Quad-Core Ivy Bridge E3-1220 v2 3.1Ghz
  • 1 x 4GB PC3-12800 ECC 1600 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Intel E97378-001 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết

  Intel ST110 II

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  10,851,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  10,851,000 VNĐ
  Tặng Antivirus bản quyền 1 năm + Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt (www.bang.vn ) 
  Thông số kỹ thuật:
  • SCM343-350E
  • Intel Serverboard S1200BTSR
  • 1 x Intel Xeon Quad-Core Ivy Bridge E3-1230 v2 3.3Ghz
  • 1 x 4GB PC3-12800 ECC 1600 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 2 x
  • 1 x Intel E97378-001 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết

  Intel ST420

  Intel ST420

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  22,583,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  22,583,000 VNĐ
  Tặng voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn
  Thông số kỹ thuật:
  • SNT900-550
  • Intel® Server Board S2400SC2
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2403 (10M Cache, 1.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
  • 1 x 4GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x SNK-P0037P
  >Xem thông tin chi tiết

  Intel ST420

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  19,095,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  19,095,000 VNĐ
  Tặng voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn
  Thông số kỹ thuật:
  • SNT900-550
  • Intel® Server Board S2400SC2
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2407 (10M Cache, 2.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
  • 1 x 4GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x SNK-P0037P
  >Xem thông tin chi tiết

  Intel ST420

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  27,197,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  27,197,000 VNĐ
  Tặng voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn
  Thông số kỹ thuật:
  • SNT900-550
  • Intel® Server Board S2400SC2
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2420 (15M Cache, 1.90 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
  • 1 x 4GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x SNK-P0037P
  >Xem thông tin chi tiết

  INTEL ST110 III

  INTEL ST110 III

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  8,837,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  8,837,000 VNĐ
  Tặng Antivirus bản quyền 1 năm + Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt (www.bang.vn)
  Thông số kỹ thuật:
  • SCM343-350E
  • Intel® Server Board S1200V3RPS
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)
  • 1 x 2GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Intel E97378-001 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết

  INTEL ST110 III

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  11,419,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  11,419,000 VNĐ
  Tặng Antivirus bản quyền 1 năm + Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt (www.bang.vn)
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC731i-300B
  • Intel® Server Board S1200V3RPS
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)
  • 1 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Intel E97378-001 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết

  INTEL ST110 III

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  11,584,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  11,584,000 VNĐ
  Tặng Antivirus bản quyền 1 năm + Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt (www.bang.vn)
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC731D-300B
  • Intel® Server Board S1200V3RPS
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)
  • 1 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Intel E97378-001 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết

  Intel ST110 II-F

  Intel ST110 II-F

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  10,921,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  10,921,000 VNĐ
   
  Thông số kỹ thuật:
  • SCM343-350E
  • Intel Serverboard S1200BTL
  • 1 x Intel Xeon Quad-Core E3-1220 3.1Ghz
  • 1 x 2GB DDR3-1333MHz (PC3-10600) ECC RDIMMs/UDIMMs
  • 1 x
  >Xem thông tin chi tiết

  Intel ST110 II-F

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  12,302,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  12,302,000 VNĐ
   
  Thông số kỹ thuật:
  • SCM371-350E
  • Intel Serverboard S1200BTL
  • 1 x Intel Xeon Quad-Core Ivy Bridge E3-1230 v2 3.3Ghz
  • 1 x 2GB DDR3-1333MHz (PC3-10600) ECC RDIMMs/UDIMMs
  • 1 x
  >Xem thông tin chi tiết

  Intel ST110 II-F

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  14,522,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  14,522,000 VNĐ
   
  Thông số kỹ thuật:
  • SCM USP100R-500
  • Intel Serverboard S1200BTL
  • 1 x Intel Xeon Quad-Core Ivy Bridge E3-1230 v2 3.3Ghz
  • 1 x 2GB DDR3-1333MHz (PC3-10600) ECC RDIMMs/UDIMMs
  • 1 x
  >Xem thông tin chi tiết

  Intel ST110

  Intel ST110

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  8,576,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  8,576,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SCM343-350E
  • Intel Serverboard S3420GPLC
  • 1 x Intel® Xeon® Quad-Core X3440, 2.53 GHz, 8M Cache, Turbo, HT
  • 1 x 2GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  >Xem thông tin chi tiết

  Intel ST110

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  10,163,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  10,163,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC334-500B
  • Intel Serverboard S3420GPLC
  • 1 x Intel® Xeon® Quad-Core X3440, 2.53 GHz, 8M Cache, Turbo, HT
  • 1 x 2GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  >Xem thông tin chi tiết

  Intel ST110

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  10,874,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  10,874,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SCM USP100R-500
  • Intel Serverboard S3420GPLC
  • 1 x Intel® Xeon® Quad-Core X3440, 2.53 GHz, 8M Cache, Turbo, HT
  • 1 x 2GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  >Xem thông tin chi tiết

  Intel ST510

  Intel ST510

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  18,384,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  18,384,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SCM USP100R-500
  • Intel Serverboard S5500BCR
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5606 (8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
  • 1 x 2GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x STS100A
  >Xem thông tin chi tiết

  Intel ST510

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  14,973,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  14,973,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SCM USP100R-500
  • Intel Serverboard S5500BCR
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
  • 1 x 2GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x STS100A
  >Xem thông tin chi tiết

  Intel ST510

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  16,157,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  16,157,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC733T-500B 4x HDD HotSwap
  • Intel Serverboard S5500BCR
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
  • 1 x 4GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x STS100A
  >Xem thông tin chi tiết
  TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«