THEO HÃNG

  THEO CẤU HÌNH

  THEO CHASSIS

  THEO GIÁ

  Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U

  Cấu hình web

  Giá tiền:57,975,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 57,975,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:84,052,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 84,052,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:144,893,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 144,893,000 VNĐ

  Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

  Tặng voucher trị giá 500,000 VND- 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location)

 • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U
 • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

  Cấu hình web

  Giá tiền:47,169,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 47,169,000 VNĐ

  Tặng voucher trị giá 500,000 VND- 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location)

 • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U
 • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:56,830,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 56,830,000 VNĐ

  Tặng voucher trị giá 500,000 VND- 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location)

 • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U
 • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:100,138,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 100,138,000 VNĐ

  Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U

  Cấu hình web

  Giá tiền:50,409,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 50,409,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:62,626,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 62,626,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:103,330,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 103,330,000 VNĐ

  Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

 • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U
 • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

  Cấu hình web

  Giá tiền:72,825,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 72,825,000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U
 • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:49,044,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 49,044,000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U
 • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:53,539,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 53,539,000 VNĐ

  Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

 • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U

  Cấu hình web

  Giá tiền:47,785,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 47,785,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

 • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:56,488,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 56,488,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

 • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:94,711,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 94,711,000 VNĐ

  Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U
 • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U

  Cấu hình web

  Giá tiền:31,807,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 31,807,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U
 • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:43,400,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 43,400,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U
 • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:45,444,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 45,444,000 VNĐ

  Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U

  Cấu hình web

  Giá tiền:62,235,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 62,235,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:73,992,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 73,992,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:106,655,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 106,655,000 VNĐ

 • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

  TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại : (028) 73073776

  TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 73073776