• Nhà phân phối SERVER Máy Chủ hàng đầu Việt Nam
 • 14 năm dẫn đầu phân phối máy chủ

 • Bảo hành
 • Hỗ trợ online
 • Chat sale
  • THEO HÃNG

   THEO CẤU HÌNH

   THEO CHASSIS

   THEO GIÁ

   Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U
  • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U

   Cấu hình web

   Giá tiền:57,975,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 57,975,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U
  • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:84,154,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 84,154,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U
  • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:144,995,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 144,995,000 VNĐ

   Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

   Tặng voucher trị giá 500,000 VND- 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location)

  • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U
  • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

   Cấu hình web

   Giá tiền:44,625,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 44,625,000 VNĐ

   Tặng voucher trị giá 500,000 VND- 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location)

  • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U
  • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:54,286,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 54,286,000 VNĐ

   Tặng voucher trị giá 500,000 VND- 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location)

  • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U
  • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:98,762,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 98,762,000 VNĐ

   Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U
  • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U

   Cấu hình web

   Giá tiền:50,409,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 50,409,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U
  • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:62,626,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 62,626,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U
  • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:103,741,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 103,741,000 VNĐ

   Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

  • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U
  • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

   Cấu hình web

   Giá tiền:72,776,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 72,776,000 VNĐ

  • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U
  • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:48,995,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 48,995,000 VNĐ

  • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U
  • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:53,539,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 53,539,000 VNĐ

   Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

  • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U
  • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U

   Cấu hình web

   Giá tiền:47,785,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 47,785,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

  • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U
  • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:57,655,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 57,655,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

  • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U
  • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:95,878,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 95,878,000 VNĐ

   Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U
  • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U

   Cấu hình web

   Giá tiền:31,807,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 31,807,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U
  • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:43,400,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 43,400,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U
  • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:45,855,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 45,855,000 VNĐ

   Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U
  • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U

   Cấu hình web

   Giá tiền:62,235,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 62,235,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U
  • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:73,992,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 73,992,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U
  • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:106,757,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 106,757,000 VNĐ

  • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

   TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

   196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
   Điện thoại : (028) 73073776

   TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

   Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại: (024) 73073776