THEO HÃNG

  THEO CẤU HÌNH

  THEO CHASSIS

  THEO GIÁ

  Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U

  Cấu hình web

  Giá tiền:73,246,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 73,246,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:101,775,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 101,775,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:164,088,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 164,088,000 VNĐ

  Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

  Tặng voucher trị giá 500,000 VND- 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location)

 • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U
 • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

  Cấu hình web

  Giá tiền:48,964,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 48,964,000 VNĐ

  Tặng voucher trị giá 500,000 VND- 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location)

 • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U
 • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:57,870,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 57,870,000 VNĐ

  Tặng voucher trị giá 500,000 VND- 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location)

 • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U
 • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:105,207,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 105,207,000 VNĐ

  Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U

  Cấu hình web

  Giá tiền:51,880,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 51,880,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:64,097,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 64,097,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:111,303,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 111,303,000 VNĐ

  Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

 • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U
 • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

  Cấu hình web

  Giá tiền:74,126,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 74,126,000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U
 • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:50,099,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 50,099,000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U
 • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:54,014,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 54,014,000 VNĐ

  Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

 • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U

  Cấu hình web

  Giá tiền:52,465,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 52,465,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

 • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:63,079,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 63,079,000 VNĐ

  Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U
 • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U

  Cấu hình web

  Giá tiền:32,112,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 32,112,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U
 • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:43,695,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 43,695,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U
 • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:49,739,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 49,739,000 VNĐ

  Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U

  Cấu hình web

  Giá tiền:63,706,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 63,706,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:75,463,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 75,463,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:112,050,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 112,050,000 VNĐ

  Lenovo ThinkSystem SR250 8SFF - 1U

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR250 8SFF - 1U
 • Lenovo ThinkSystem SR250 8SFF - 1U

  Cấu hình web

  Giá tiền:37,374,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 37,374,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR250 8SFF - 1U
 • Lenovo ThinkSystem SR250 8SFF - 1U

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:50,320,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 50,320,000 VNĐ

 • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

  TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại : (028) 73073776

  TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 73073776