THEO HÃNG

  THEO CẤU HÌNH

  THEO CHASSIS

  THEO GIÁ

  HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF

  - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP 1.717.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:47,444,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 47,444,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP 1.717.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:52,755,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 52,755,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP 1.717.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:80,963,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 80,963,000 VNĐ

  HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Duett trị giá 627.000đ chưa VAT  

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:22,992,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 22,992,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Duett trị giá 627.000đ chưa VAT  

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:26,539,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 26,539,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Duett trị giá 627.000đ chưa VAT  

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:27,223,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 27,223,000 VNĐ

  HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:83,486,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 83,486,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:90,384,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 90,384,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:153,998,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 153,998,000 VNĐ

  HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF

 • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF
 • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:68,598,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 68,598,000 VNĐ

 • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF
 • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:86,586,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 86,586,000 VNĐ

 • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF
 • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:124,815,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 124,815,000 VNĐ

  HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:62,484,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 62,484,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:70,980,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 70,980,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:114,545,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 114,545,000 VNĐ

  HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF

 • HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:47,408,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 47,408,000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:62,384,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 62,384,000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:106,558,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 106,558,000 VNĐ

  HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF

 • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:58,464,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 58,464,000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:55,747,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 55,747,000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:87,881,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 87,881,000 VNĐ

  HPE ProLiant DL360 Gen10 4LFF

 • HPE ProLiant DL360 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant DL360 Gen10 4LFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:56,723,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 56,723,000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL360 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant DL360 Gen10 4LFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:77,364,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 77,364,000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL360 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant DL360 Gen10 4LFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:109,384,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 109,384,000 VNĐ

  HPE ProLiant DL20 Gen10 4SFF

 • HPE ProLiant DL20 Gen10 4SFF
 • HPE ProLiant DL20 Gen10 4SFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:30,854,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 30,854,000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL20 Gen10 4SFF
 • HPE ProLiant DL20 Gen10 4SFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:57,818,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 57,818,000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL20 Gen10 4SFF
 • HPE ProLiant DL20 Gen10 4SFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:62,454,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 62,454,000 VNĐ

  HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Stil 2.1 + Flug Bluetooth trị giá 2.173.000đ chưa VAT 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:61,622,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 61,622,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Stil 2.1 + Flug Bluetooth trị giá 2.173.000đ chưa VAT 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:77,862,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 77,862,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Stil 2.1 + Flug Bluetooth trị giá 2.173.000đ chưa VAT 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:110,991,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 110,991,000 VNĐ

 • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

  TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại : (028) 73073776

  TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 73073776