• Nhà phân phối SERVER Máy Chủ hàng đầu Việt Nam
 • 14 năm dẫn đầu phân phối máy chủ

 • Bảo hành
 • Hỗ trợ online
 • Chat sale
  • THEO HÃNG

   THEO CẤU HÌNH

   THEO CHASSIS

   THEO GIÁ

   HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF

   - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP 1.483.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF

   Cấu hình web

   Giá tiền:45,492,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 45,492,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP 1.483.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:51,245,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 51,245,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP 1.483.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:71,392,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 71,392,000 VNĐ

   HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF

   - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei giá trị 739.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF

   Cấu hình web

   Giá tiền:23,164,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 23,164,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei giá trị 739.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:28,737,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 28,737,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei giá trị 739.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:29,788,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 29,788,000 VNĐ

   HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF
  • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF

   Cấu hình web

   Giá tiền:74,115,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 74,115,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF
  • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:80,581,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 80,581,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF
  • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:141,755,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 141,755,000 VNĐ

   HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF

  • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF
  • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF

   Cấu hình web

   Giá tiền:50,185,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 50,185,000 VNĐ

  • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF
  • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:47,845,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 47,845,000 VNĐ

  • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF
  • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:79,712,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 79,712,000 VNĐ

   HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF
  • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF

   Cấu hình web

   Giá tiền:59,945,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 59,945,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF
  • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:68,466,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 68,466,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF
  • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:110,585,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 110,585,000 VNĐ

   HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF

  • HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF
  • HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF

   Cấu hình web

   Giá tiền:49,742,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 49,742,000 VNĐ

  • HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF
  • HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:64,723,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 64,723,000 VNĐ

  • HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF
  • HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:100,252,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 100,252,000 VNĐ

   HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF

  • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF
  • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF

   Cấu hình web

   Giá tiền:31,407,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 31,407,000 VNĐ

  • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF
  • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:43,936,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 43,936,000 VNĐ

  • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF
  • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:71,133,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 71,133,000 VNĐ

   HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF

   Cấu hình web

   Giá tiền:54,812,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 54,812,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:70,159,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 70,159,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:93,127,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 93,127,000 VNĐ

   HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF
  • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF

   Cấu hình web

   Giá tiền:53,715,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 53,715,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF
  • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:74,623,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 74,623,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF
  • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:104,821,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 104,821,000 VNĐ

  • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

   TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

   196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
   Điện thoại : (028) 73073776

   TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

   Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại: (024) 73073776