THEO HÃNG

  THEO CẤU HÌNH

  THEO CHASSIS

  THEO GIÁ

  HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF

  - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP 1.489.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:44,325,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 44,325,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP 1.489.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:50,593,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 50,593,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP 1.489.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:70,946,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 70,946,000 VNĐ

  HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei giá trị 739.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:22,330,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 22,330,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei giá trị 739.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:25,877,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 25,877,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei giá trị 739.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:27,223,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 27,223,000 VNĐ

  HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus 4LFF

 • HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus 4LFF
 • HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus 4LFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:20,062,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 20,062,000 VNĐ

 • HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus 4LFF
 • HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus 4LFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:25,492,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 25,492,000 VNĐ

 • HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus 4LFF
 • HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus 4LFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:31,937,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 31,937,000 VNĐ

  HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:74,115,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 74,115,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:80,383,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 80,383,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:139,576,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 139,576,000 VNĐ

  HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF

 • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF
 • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:50,185,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 50,185,000 VNĐ

 • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF
 • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:61,111,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 61,111,000 VNĐ

 • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF
 • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:77,377,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 77,377,000 VNĐ

  HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:59,945,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 59,945,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:68,466,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 68,466,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:110,585,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 110,585,000 VNĐ

  HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF

 • HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:50,930,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 50,930,000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:65,911,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 65,911,000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:100,170,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 100,170,000 VNĐ

  HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF

 • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:31,407,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 31,407,000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:43,490,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 43,490,000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:70,883,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 70,883,000 VNĐ

  HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:54,812,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 54,812,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:70,159,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 70,159,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:93,025,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 93,025,000 VNĐ

  HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:55,337,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 55,337,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:72,469,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 72,469,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:103,133,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 103,133,000 VNĐ

 • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

  TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại : (028) 73073776

  TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 73073776