THEO HÃNG

  THEO CẤU HÌNH

  THEO CHASSIS

  THEO GIÁ

  Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x
 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

  Cấu hình web

  Giá tiền:20,581,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 20,581,000 VNĐ

 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x
 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:27,496,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 27,496,000 VNĐ

 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x
 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:26,383,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 26,383,000 VNĐ

  Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x
 • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x

  Cấu hình web

  Giá tiền:50,030,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 50,030,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x
 • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:68,973,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 68,973,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x
 • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:53,515,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 53,515,000 VNĐ

  SERVER SSN R74

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • SERVER SSN R74
 • SERVER SSN R74

  Cấu hình web

  Giá tiền:32,813,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 32,813,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • SERVER SSN R74
 • SERVER SSN R74

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:57,286,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 57,286,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • SERVER SSN R74
 • SERVER SSN R74

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:51,248,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 51,248,000 VNĐ

  Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x

 • Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x
 • Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x

  Cấu hình web

  Giá tiền:32,661,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 32,661,000 VNĐ

 • Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x
 • Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:86,896,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 86,896,000 VNĐ

 • Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x
 • Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:64,707,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 64,707,000 VNĐ

  SSN WORKSTATION W-2066

 • SSN WORKSTATION W-2066
 • SSN WORKSTATION W-2066

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:49,874,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 49,874,000 VNĐ

 • SSN WORKSTATION W-2066
 • SSN WORKSTATION W-2066

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:47,352,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 47,352,000 VNĐ

  SERVER SSN T30

  Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa

  Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

 • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa
 • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa

  Cấu hình web

  Giá tiền:57,395,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 57,395,000 VNĐ

  Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

 • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa
 • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:66,209,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 66,209,000 VNĐ

  Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

 • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa
 • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:78,359,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 78,359,000 VNĐ

  Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming

  Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

 • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming
 • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming

  Cấu hình web

  Giá tiền:20,560,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 20,560,000 VNĐ

  Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

 • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming
 • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:22,859,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 22,859,000 VNĐ

  Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

 • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming
 • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:25,983,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 25,983,000 VNĐ

  Máy Chủ SSN R730

  Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup 

 • Máy Chủ SSN R730
 • Máy Chủ SSN R730

  Cấu hình web

  Giá tiền:34,121,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 34,121,000 VNĐ

  Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup 

 • Máy Chủ SSN R730
 • Máy Chủ SSN R730

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:38,744,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 38,744,000 VNĐ

  Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup 

 • Máy Chủ SSN R730
 • Máy Chủ SSN R730

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:98,752,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 98,752,000 VNĐ

  Máy Chủ SSN R430

  Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup 

 • Máy Chủ SSN R430
 • Máy Chủ SSN R430

  Cấu hình web

  Giá tiền:24,479,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 24,479,000 VNĐ

  Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup 

 • Máy Chủ SSN R430
 • Máy Chủ SSN R430

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:32,124,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 32,124,000 VNĐ

  Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup 

 • Máy Chủ SSN R430
 • Máy Chủ SSN R430

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:36,986,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 36,986,000 VNĐ

 • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

  TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại : (028) 73073776

  TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 73073776