• Nhà phân phối SERVER Máy Chủ hàng đầu Việt Nam
 • 14 năm dẫn đầu phân phối máy chủ

 • Bảo hành
 • Hỗ trợ online
 • Chat sale
  • THEO HÃNG

   THEO CẤU HÌNH

   THEO CHASSIS

   THEO GIÁ

   Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

  • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x
  • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

   Cấu hình web

   Giá tiền:20,632,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 20,632,000 VNĐ

  • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x
  • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:27,607,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 27,607,000 VNĐ

  • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x
  • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:26,383,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 26,383,000 VNĐ

   Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x
  • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x

   Cấu hình web

   Giá tiền:50,132,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 50,132,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x
  • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:69,075,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 69,075,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x
  • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:53,908,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 53,908,000 VNĐ

   SERVER SSN R74

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • SERVER SSN R74
  • SERVER SSN R74

   Cấu hình web

   Giá tiền:32,813,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 32,813,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • SERVER SSN R74
  • SERVER SSN R74

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:59,965,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 59,965,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • SERVER SSN R74
  • SERVER SSN R74

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:52,415,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 52,415,000 VNĐ

   Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x

  • Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x
  • Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x

   Cấu hình web

   Giá tiền:33,161,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 33,161,000 VNĐ

  • Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x
  • Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:86,700,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 86,700,000 VNĐ

  • Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x
  • Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:65,567,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 65,567,000 VNĐ

   SSN WORKSTATION W-2066

  • SSN WORKSTATION W-2066
  • SSN WORKSTATION W-2066

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:50,390,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 50,390,000 VNĐ

  • SSN WORKSTATION W-2066
  • SSN WORKSTATION W-2066

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:48,643,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 48,643,000 VNĐ

   SERVER SSN T30

   Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa

   Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

  • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa
  • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa

   Cấu hình web

   Giá tiền:57,031,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 57,031,000 VNĐ

   Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

  • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa
  • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:66,111,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 66,111,000 VNĐ

   Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

  • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa
  • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:78,265,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 78,265,000 VNĐ

   Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming

   Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

  • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming
  • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming

   Cấu hình web

   Giá tiền:21,688,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 21,688,000 VNĐ

   Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

  • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming
  • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:23,987,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 23,987,000 VNĐ

   Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

  • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming
  • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:27,111,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 27,111,000 VNĐ

   Máy Chủ SSN R730

   Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup 

  • Máy Chủ SSN R730
  • Máy Chủ SSN R730

   Cấu hình web

   Giá tiền:34,223,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 34,223,000 VNĐ

   Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup 

  • Máy Chủ SSN R730
  • Máy Chủ SSN R730

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:38,846,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 38,846,000 VNĐ

   Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup 

  • Máy Chủ SSN R730
  • Máy Chủ SSN R730

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:98,752,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 98,752,000 VNĐ

   Máy Chủ SSN R430

   Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup 

  • Máy Chủ SSN R430
  • Máy Chủ SSN R430

   Cấu hình web

   Giá tiền:24,479,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 24,479,000 VNĐ

   Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup 

  • Máy Chủ SSN R430
  • Máy Chủ SSN R430

   Cấu hình chuẩn

   Giá tiền:32,226,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 32,226,000 VNĐ

   Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup 

  • Máy Chủ SSN R430
  • Máy Chủ SSN R430

   Cấu hình tối ưu

   Giá tiền:36,986,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 36,986,000 VNĐ

  • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

   TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

   196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
   Điện thoại : (028) 73073776

   TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

   Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại: (024) 73073776