THEO HÃNG

  THEO CẤU HÌNH

  THEO CHASSIS

  THEO GIÁ

  Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x
 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

  Cấu hình web

  Giá tiền:20,599,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 20,599,000 VNĐ

 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x
 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:30,018,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 30,018,000 VNĐ

 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x
 • Máy Chủ WorkStation SSN Advance Tower Thế Hệ 10x

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:27,728,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 27,728,000 VNĐ

  Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x
 • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x

  Cấu hình web

  Giá tiền:56,598,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 56,598,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x
 • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:72,187,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 72,187,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x
 • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:60,791,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 60,791,000 VNĐ

  SERVER SSN R74

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • SERVER SSN R74
 • SERVER SSN R74

  Cấu hình web

  Giá tiền:33,903,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 33,903,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • SERVER SSN R74
 • SERVER SSN R74

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:70,772,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 70,772,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • SERVER SSN R74
 • SERVER SSN R74

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:54,378,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 54,378,000 VNĐ

  Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x

 • Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x
 • Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x

  Cấu hình web

  Giá tiền:38,059,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 38,059,000 VNĐ

 • Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x
 • Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:83,722,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 83,722,000 VNĐ

 • Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x
 • Máy Chủ SERVER Tower SSN T440 Thế Hệ 11x

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:64,188,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 64,188,000 VNĐ

  SSN WORKSTATION W-2066

 • SSN WORKSTATION W-2066
 • SSN WORKSTATION W-2066

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:54,764,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 54,764,000 VNĐ

 • SSN WORKSTATION W-2066
 • SSN WORKSTATION W-2066

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:56,228,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 56,228,000 VNĐ

  Máy Chủ SSN INTEL X12

 • Máy Chủ SSN INTEL X12
 • Máy Chủ SSN INTEL X12

  Cấu hình web

  Giá tiền:48,551,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 48,551,000 VNĐ

  Máy Chủ SSN AMD H12

  SERVER SSN T30

  Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa

  Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

 • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa
 • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa

  Cấu hình web

  Giá tiền:58,512,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 58,512,000 VNĐ

  Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

 • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa
 • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:68,708,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 68,708,000 VNĐ

  Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

 • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa
 • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:84,276,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 84,276,000 VNĐ

  Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming

  Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

 • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming
 • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming

  Cấu hình web

  Giá tiền:20,346,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 20,346,000 VNĐ

  Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

 • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming
 • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:22,660,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 22,660,000 VNĐ

  Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

 • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming
 • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:25,965,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 25,965,000 VNĐ

 • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

  TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại : (028) 73073776

  TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 73073776