Popup

Hướng Dẫn Cài SQL Server 2019

 • 30-11-2021
 • Hướng Dẫn Cài SQL Server 2019

  Cài đặt SQL Server 2019 CTP 2.0

  Để cài đặt phiên bản mới của SQL Server 2019, trước tiên, hãy mount image ISO vào máy ảo và sau đó duyệt đến image ISO để xem nó có chứa những gì:

   

   

  Bạn có thấy nó nhìn rất quen không? Để bắt đầu cài đặt, hãy nhấp đúp vào file "setup", sau đó, nó sẽ trả về hộp thoại "SQL Server Installation Center" sau:

  Bắt đầu quá trình cài đặt bằng cách nhấp vào liên kết “Installation” ở bảng điều khiển bên trái ở trên, và nó sẽ hiển thị hộp thoại “Product Key” sau:

  Trên màn hình này, hãy chọn các giá trị mặc định để cài đặt phiên bản miễn phí trong 180 ngày. Để tiếp tục quá trình cài đặt, hãy nhấp vào nút “Next”. Sau đó, hộp thoại sau sẽ hiển thị:

  Trong mục "Installation", hãy chọn mục "New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation". Khi nhấp vào mục này, hộp thoại “Licensing Terms” sau đây được hiển thị:

  Tích vào mục “I accept the licensing terms…” và sau đó nhấp vào nút “Next”, và cửa sổ “Global Rules” sau sẽ hiển thị:

  Màn hình này chỉ hiển thị trong vài giây rồi biến mất, sau đó hộp thoại “Microsoft Update” được hiển thị:

  Trong hộp thoại này, hãy tích vào tùy chọn “Use Microsoft Update to check for updates (recommended)”. Bằng cách này, cài đặt của bạn sẽ theo dõi nếu có bất kỳ bản cập nhật nào từ Microsoft. Sau khi nhấp vào tùy chọn này, hãy nhấp tiếp vào nút "Next" để hiển thị hộp thoại sau:

  Màn hình này được hiển thị trong khi quá trình cài đặt đang quét các bản cập nhật. Khi quá trình quét các bản cập nhật hoàn tất, hộp thoại “Install Rules” sau được hiển thị:

  Bạn có thể thấy rằng ví dụ này chỉ có cảnh báo quy tắc Install Rules. Tạm bỏ qua điều này ngay bây giờ và nhấp vào nút "Next". Làm như vậy sẽ trả về hộp thoại “Feature Selection” sau đây:

  Sau khi xem lại danh sách các tính năng sẵn có cho SQL Server 2019 CTP 2.0, thì tại thời điểm này, chỉ có một mục mới, đó là "Java connector for HDFS data sources", có thể tìm thấy trong mục "PolyBase Query Services for External Data". Hãy nhấp vào nút "Select All". Và sau đó, cài đặt sẽ chứa tất cả các tính năng của SQL Server 2019. Bạn có thể không cần thử nghiệm tất cả các tính năng, nhưng ít nhất hãy cài đặt tất cả các tính năng đó, nếu có thể. Sau khi đã chọn tất cả các tính năng, hãy nhấp vào nút "Next". Khi thực hiện việc này, hộp thoại “Features Rules” sau được hiển thị:

  Như bạn có thể thấy, quá trình có lỗi và một cảnh báo xuất hiện.

  Bằng cách tìm trong thư mục file bootstrap log (vị trí của file bootstrap log là: C:Program FilesMicrosoft SQL Server150Setup BootstrapLog), bạn có thể tìm thêm thông tin về việc cảnh báo và trạng thái xảy ra lỗi.

  Đây là một tập con của file bootstrap log cho biết lý do tại sao trạng thái “cảnh báo” ở trên xuất hiện:

  Như bạn có thể thấy, C++ redistributable là bắt buộc nếu muốn sử dụng "Polybase Teradata Connector". Vì ví dụ sẽ không sử dụng Teradata, nên tác giả sẽ bỏ qua cảnh báo này.

  Để hiểu lý do tại sao nhận được thông báo “Failed”, hãy xem lại tập hợp con các thông báo từ file bootstrap log này:

  Như bạn có thể thấy, máy trong ví dụ thiếu môi trường Java Runtime. Để giải quyết vấn đề này, chỉ cần cài đặt Oracle JRE. Để cài đặt Oracle JRE, hãy tải xuống JRE mới nhất từ: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre10-downloads-4417026.html.

  Khi truy cập trang web này, thông tin sau được hiển thị:

  Trên trang này, hãy nhấp vào phần chấp nhận giấy phép và sau đó, chọn phiên bản chính xác để tải xuống cho hệ điều hành đang sử dụng để cài đặt SQL Server 2019.

  Khi file Java runtime exe được tải xuống, hãy thực thi nó, để bắt đầu cài đặt môi trường Java SE Runtime 10 trên máy ảo. Khi Java runtime được cài đặt, hãy nhấp vào nút Re-Run trên hộp thoại "Feature Rules" để xác thực lại cài đặt, như được hiển thị bên dưới:

  Sau khi JRE mới được cài đặt, sẽ không còn bị lỗi JRE nữa, như ảnh chụp màn hình dưới đây:

  Như bạn có thể thấy, tình trạng lỗi liên quan đến JRE bây giờ đã biến mất. Tại thời điểm này, ví dụ chỉ có một cảnh báo duy nhất và sẽ được bỏ qua vì tác giả sẽ không thực hiện bất kỳ thử nghiệm nào về PolyBase đối với nguồn dữ liệu Terradata.

  Tiếp tục tiến hành bước tiếp theo bằng cách nhấp vào nút "Next", sau đó, hộp thoại "Instance Configuration" sau sẽ được trả về:

  Trên màn hình "Instance Configuration", tôi có sự lựa chọn để cài đặt một Default instance hoặc Named instance. Ví dụ này sẽ chọn Default instance. Để tiếp tục cài đặt, nhấp vào nút “Next”, và tùy chọn “PolyBase Configuration” sẽ hiển thị:

  Đối với PolyBase, hãy chọn các giá trị mặc định và nhấn vào nút “Next”. Nó sẽ đưa bạn đến hộp thoại “Server Configuration”:

  Tại thời điểm này, tác giả chỉ đang thử nghiệm SQL Server 2019, vì vậy tác giả sẽ chỉ lấy các giá trị mặc định cho Service Accounts và Collation bằng cách nhấp vào nút “Next”. Thông thường, đối với một cài đặt sản xuất, bạn cần đảm bảo rằng các tài khoản được sử dụng cho các dịch vụ tuân theo thực tiễn tốt nhất trong ngành và các tiêu chuẩn cài đặt SQL Server.

  Mục tiếp theo để cấu hình là cấu hình bộ máy cơ sở dữ liệu:

  Đối với trường hợp thử nghiệm này, tác giả sẽ sử dụng "Windows authentication mode", sau đó, tự thêm mình làm admin SQL Server bằng cách nhấp vào nút “Add Current User”. Nếu không thêm ai đó làm admin, quá trình sẽ gặp lỗi. Tiếp theo, nhấp vào tab “Data Directories” để xem dữ liệu sẽ được lưu trữ ở đâu.

  Hãy chọn các giá trị mặc định và nhấn vào tab "TempDB" để hiển thị các cấu hình mặc định cho TempDB:

  Cấu hình mặc định cho bản cài đặt trong ví dụ này chỉ có file TempDB 1 mdf. Vì nhiều file mdf cho TempDB được coi là một phương án hay nhất, nên tác giả đã thay đổi thành 4 và sau đó nhấp vào tab FILESTREAM.

  Bên dưới là hộp thoại cấu hình file stream:

  Tại thời điểm này, nếu không chắc mình có làm bất kỳ thử nghiệm FILESTREAM nào không, bạn hãy giữ nó ở trạng thái bị vô hiệu hóa. Nếu muốn thực hiện một số hoạt động FILESTREAM sau đó, thì bạn luôn có thể bật tính năng này khi cần. Tại thời điểm này, hãy nhấp vào nút "Next" để chuyển sang Analysis Services Configuration:

  Một lần nữa, nhấp vào nút "Add Current User" để đặt người dùng hiện tại làm admin của Analysis Services. Chọn giá trị mặc định cho các mục cấu hình khác và nhấn vào nút "Next". Nó sẽ trả về hộp thoại cấu hình dịch vụ tích hợp sau:

  Chọn các giá trị mặc định cho Master Node và nhấn vào nút “Next”. Nó sẽ trả về tùy chọn “Integration Services Scale Out Configuration” cho hộp thoại “Worker-Node”:

  Một lần nữa, chọn các giá trị mặc định và sau đó nhấp vào nút “Next” để tiếp tục. Hộp thoại “Distributed Replay Controller” sẽ hiển thị:

  Nhấp vào nút "Add Current User" để đảm bảo tài khoản của bạn có quyền truy cập không giới hạn vào bộ điều khiển Distributed replay, đề phòng khi cần quyền truy cập vào đó và sau đó nhấp vào nút "Next". Hộp thoại "Distributed Replay Client" sẽ hiển thị:

  Hãy xem lại các giá trị mặc định cho Repributed Replay Client và sau đó chấp nhận các giá trị mặc định bằng cách nhấp vào nút “Next”. Hộp thoại “Consent to install Microsoft R Open” sẽ xuất hiện:

  Nhấp vào nút Accept và sau đó, nhấp vào nút "Next" (lưu ý khi nhấp vào nút "Accept" nút "Next" sẽ được kích hoạt), và đi đến "Consent to Install Python”.

  Một lần nữa, hãy đồng ý chấp nhận cài đặt Python và sau đó nhấp vào nút “Next” (một lần nữa lưu ý nút Next được kích hoạt sau khi nhấp vào nút “Accept”). Hộp thoại “Ready To Install” sẽ xuất hiện:

  Cuối cùng, bạn đã hoàn thành việc xác định cấu hình cài đặt SQL Server 2019. Như bạn thấy, hộp thoại này sẽ hiển thị một bản tóm tắt về cấu hình đã chọn. Trong hộp thoại này, bạn hãy di chuyển thanh trượt ở bên phải lên và xuống để xem lại cấu hình tóm tắt cho phiên bản CTP2.0 SQL Server 2019 đầu tiên của mình. Nhớ lưu ý đường dẫn cho vị trí của file cấu hình ini. Bạn có thể sử dụng file này sau để kiểm tra cài đặt không giám sát. Sau khi xem xét bản tóm tắt, hãy nhấp vào nút "Install". Điều này sẽ giúp bắt đầu quá trình cài đặt:

  Quá trình cài đặt sẽ mất một lúc để hoàn thành. Khi cài đặt hoàn thành, hộp thoại xác nhận quá trình thành công sau đây được hiển thị:

  Hãy xem lại trạng thái của từng tính năng được cài đặt bằng cách di chuyển thanh trượt ở bên phải lên và xuống. Thực hiện điều này để xác minh rằng tất cả các tính năng đều có trạng thái “Succeeded”. Tất cả đều thành công. Tại thời điểm này, SQL Server 2019 CTP 2.0 và tất cả các tính năng của nó trên máy ảo đã cài đặt thành công.

  Để quản lý và kiểm tra phiên bản SQL Server 2019 CTP 2.0 mới, bạn cũng sẽ cần phải cài đặt SQL Server Management Studio (SSMS). Hãy cài đặt phiên bản SSMS mới và tuyệt vời nhất trên máy tính của mình. Để có được phiên bản mới nhất của SSMS, hãy sử dụng liên kết “Install SQL Server Management Tools” trên hộp thoại “SQL Server Installation Center” như hình dưới đây:

  Khi nhấp vào liên kết này https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-2017, trang web sau sẽ được hiển thị:

  Như bạn có thể thấy liên kết chỉ xuất hiện một trang tài liệu Books Online. Bạn sẽ thấy có một liên kết để tải xuống phiên bản preview 4 cho SQL Server Managmenet Studio 18.0. (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2014662). Bài viết sẽ sử dụng phiên bản xem trước này của SSMS cho việc thử nghiệm CTP 2.0 SQL Server 2019. Sử dụng liên kết này để tải xuống file thiết lập SSMS exe (SSMS-Setup-ENU.exe) và lưu nó vào máy ảo. Khi thực thi file SSMS exe này, hộp thoại sau sẽ được hiển thị:

  Để bắt đầu cài đặt SSMS 18.0, hãy nhấp vào nút “Install”. Khi làm điều này, hộp thoại tiến trình sau sẽ hiển thị trong khi quá trình cài đặt SSMS đang chạy:

  Sau khi cài đặt hoàn tất, màn hình sau được hiển thị:

  Như bạn có thể thấy, việc khởi động lại máy tính là điều bắt buộc. Hãy nhấp vào nút “Restart” để hoàn tất cài đặt phiên bản 18.0 của SSMS.

  Chúc bạn thành công !

  Liên hệ Bộ phận Kinh doanh để nhận được giá tốt nhất:
  ✓ TP HCM: (028) 7307 3776 
  ✓ Hà Nội: (024) 7307 3776
  Siêu Thị Máy Chủ - Sự lựa chọn tốt nhất về Server với chi phí hợp lý, sản phẩm đáng tin cậy, phục vụ chuyên nghiệp!
  • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

   VĂN PHÒNG PHÍA NAM

   Trung Tâm Kinh Doanh:
   196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
   344 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM
   Điện thoại: (028) 73073776
   Trung Tâm Bảo Hành:
   344 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM

   VĂN PHÒNG PHÍA BẮC

   Trung Tâm Kinh Doanh & Bảo Hành:
   Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại: (024) 73073776