Hướng Dẫn Cấu Hình NAT Port Trên Router Draytek

 • 22-11-2021
 • Hướng Dẫn Cấu Hình NAT Port Trên Router Draytek

  Chức năng này cho phép bên ngoài có thể truy cập đến server bên trong (Web server, FTP server,…) hoặc các máy tính bên trong.

  Bước 1: Đổi Port Router

  Mặc định, Router DrayTek sử dụng các Port 21, 22, 23, 80, 443, 8069. Nếu port server sử dụng không trùng với các port này, ta có thể bỏ qua bước này. Ví dụ, Cần NAT Web server ra ngoài với Port 80. Vì Port này đã trùng với Port Router, nên phải đổi PortRouter thànhPortkhác.

  Vào System Maintenance >> Management

  HTTP Port: Mặc định 80, đổi thành Port khác (ví dụ: 8080)

  Nhấn OK

  Lưu ý: nếu đã đổi port web login router từ 80à 8080 thì sau này muốn đăng nhập vào router phải thêm :8080 (ví dụ: trước khi đổi đăng nhập router bằng http://192.168.1.1 thì sau khi đổi muốn đăng nhập vào router phải sử dụng: http://192.168.1.1:8080

  Bước 2: NAT Server ra ngoài

  Có 3 cách: Port Redirection, Open Port, DMZ. Chỉ làm 1 trong 3, không làm cả 3

  1. Port Redirection
  Vào NAT >> Port Redirection, chọn 1 index

  Chọn Enable

  Mode: Chọn Single

  Service Name: Đặt tên dịch vụ

  Protocol: Chọn TCP

  WAN Interface: Chọn WAN cần NAT (Mặc định chọn ALL)

  WAN IP: Chọn IP Public

  Public Port: Port bên ngoài truy cập ( có thể giống hoặc khác port cần NAT)

  Source IP: Những IP có thể truy cập server từ bên ngoài (mặc định là Any)

  Private IP: IP Server

  Private Port: Port cần NAT

  2. Open Ports

  Vào NAT >> Open Ports, chọn 1 index

  Chọn Enable Open Ports

  Comment: Đặt tên profile

  WAN Interface: Chọn WAN cần NAT

  Source IP: IP được phép truy cập server từ bên ngoài (mặc định Any)

  Private IP: IP server

  Protocol: Chọn TCP

  Start Port: Port bắt đầu

  End Port: Port kết thúc

  3. DMZ
  Vào NAT >> DMZ, Chọn WAN cần NAT

  Chọn Private IP

  Private IP: Điền IP server

  Nhấn OK

   

  Liên hệ Bộ phận Kinh doanh để nhận được giá tốt nhất:
  ✓ TP HCM: (028) 7307 3776 
  ✓ Hà Nội: (024) 7307 3776
  Siêu Thị Máy Chủ - Sự lựa chọn tốt nhất về Server với chi phí hợp lý, sản phẩm đáng tin cậy, phục vụ chuyên nghiệp!

   Bài viết liên quan