SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • 2U Chassis

  DELL R730XD CHASSIS Hard Drive 2.5inch x 24 hdd - 2x750W Power Supply

  Giá bán: 24,150,000 vnđ

   Mã sản phẩm: C-DELL-R730XD-2.5IN-24HDD | Cập nhật 14:38 22/11/2017

    DELL R730XD CHASSIS Hard Drive 2.5inch x 24 hdd - 2x750W Power Supply

  sản phẩm cùng loại

 • Server Chassis Gooxi RM2112-670-HSE-R800

  MSP: RM2112-670-HSE-R800

  Giá: 20,407,000 VNĐ

 • Server Chassis Gooxi RMC2108-670-HS (2 x 800W) 8HDD

  MSP: RMC2108-670-HS

  Giá: 13,645,000 VNĐ

 • MAINBOARD HP DL380 G10

  MSP: MB_DL380_G10

  Giá: 0 VNĐ

 • Chassis HP DL380 G10 - 2x500W Power Supply ( up to 16 x hdd )

  MSP: C_380_G10_2X500W

  Giá: 3,309,000 VNĐ

 • Chassis HP DL380 G10 - 1x500W Power Supply ( up to 16 x hdd )

  MSP: C_380_G10_1X500W

  Giá: 0 VNĐ

 • DELL™ CHASSIS R740 - 8x 3.5inch - 2x750W Power Supply

  MSP: C-DELL-R740-3.5INCH

  Giá: 24,150,000 VNĐ

 • DELL R740 CHASSIS 16 Hard Drive 2.5inch - 2x750W Power Supply

  MSP: C-DELL-R740-2.5IN-16HDD

  Giá: 26,734,000 VNĐ

 • DELL R740 CHASSIS 8 Hard Drive 2.5inch - 2x750W Power Supply

  MSP: C-DELL-R740-2.5IN-8HDD

  Giá: 24,609,000 VNĐ

 • DELL™ CHASSIS R530 - 1x750W Power Supply

  MSP: C-DELL-R530-1R

  Giá: 7,342,000 VNĐ

 • Chassis 2U System RMC2112-670-HSE

  MSP: RMC2112-670-HSE

  Giá: 18,900,000 VNĐ

 • SuperChassis 216BAC-R920LPB ( up to 24 hdd )

  MSP: SC216BAC-R920LPB

  Giá: 23,305,000 VNĐ

 • SuperChassis 825TQC-600LPB

  MSP: SC825TQC-600LPB

  Giá: 9,056,000 VNĐ

 • SuperChassis 213AC-R920LPB 2 x 920W ( up to 16 hdd )

  MSP: SC213AC-R920LPB

  Giá: 17,992,000 VNĐ

 • 2 x 550W High Efficiency Platinum-SFF-V4 ( up to 16 )

  MSP: X3650_M5-CHASSIS_2X550W-SFF-V4

  Giá: 9,467,000 VNĐ

 • 1 x 550W High Efficiency Platinum-SFF-V4 ( up to 16 )

  MSP: X3650_M5-CHASSIS_1X550W-SFF-V4

  Giá: 6,810,000 VNĐ

 • DELL R730 CHASSIS 8 Hard Drive 2.5inch - 2x750W Power Supply

  MSP: C-DELL-R730-2.5IN-8HDD

  Giá: 6,088,000 VNĐ

 • Chassis X3650M5 - 5462G2A (750W Power Supply)

  MSP: X3650_M5-CHASSIS_5462G2A

  Giá: 14,281,000 VNĐ

 • Supermicro 2027GR-TRF

  MSP: 2027GR-TRF

  Giá: 45,523,000 VNĐ

 • 2 x 550W High Efficiency Platinum-LFF

  MSP: X3650_M5-CHASSIS_2X550W-LFF

  Giá: 15,714,000 VNĐ

 • 1 x 550W High Efficiency Platinum-LFF

  MSP: X3650_M5-CHASSIS_1X550W-LFF

  Giá: 12,920,000 VNĐ

 • TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«