SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Dell

  DELL TOWER CHASSIS T130

  Giá bán: 8,609,000 vnđ

   Mã sản phẩm: CHASSIS-DELL-T130

  sản phẩm cùng loại

 • Precision 7920 Tower XCTO (Dual Intel xeon Gold 6130)

  MSP: T7920_2X6130_RTX5000

  Giá: 267,358,000 VNĐ

 • DELL TOWER CHASSIS T40

  MSP: CHASSIS-DELL-T40

  Giá: 4,611,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 16x2.5INCH (1x750W)

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-16X2.5INCH

  Giá: 26,586,000 VNĐ

 • DELL 1U CHASSIS R340 8 x 2.5inch (2x350W)

  MSP: CHASSIS-DELL-R340-2.5INCH-2R

  Giá: Liên hệ

 • DELL 1U CHASSIS R340 8 x 2.5inch (1x350W)

  MSP: CHASSIS-DELL-R340-2.5INCH

  Giá: 16,923,000 VNĐ

 • DELL 1U CHASSIS R340 (1 x 350W)

  MSP: CHASSIS-DELL-R340

  Giá: 16,923,000 VNĐ

 • DELL 1U CHASSIS R240 Cabled

  MSP: CHASSIS-DELL-R240-CB

  Giá: 15,329,000 VNĐ

 • DELL 1U CHASSIS R240 Hot-plug

  MSP: CHASSIS-DELL-R240-HP

  Giá: 14,470,000 VNĐ

 • DELL TOWER CHASSIS T340

  MSP: CHASSIS-DELL-T340

  Giá: 16,874,000 VNĐ

 • DELL TOWER CHASSIS T140

  MSP: CHASSIS-DELL-T140

  Giá: 10,129,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x3.5INCH ( 1 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-3.5INCH-1R-750

  Giá: 20,798,000 VNĐ

 • DELL 2U CHASSIS R540 12x3.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R540-3.5INCH-2R-12

  Giá: 28,892,000 VNĐ

 • DELL 1U CHASSIS R640 8x2.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R640-2.5INCH-2R

  Giá: 23,619,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x2.5INCH ( 2 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-2.5INCH-2R

  Giá: 3,556,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x2.5INCH ( 1 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-2.5INCH-1R

  Giá: Liên hệ

 • DELL 5U CHASSIS T640 16x2.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T640-2.5INCH-2R

  Giá: 34,802,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x3.5INCH ( 2 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-3.5INCH-2R

  Giá: 25,581,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x3.5INCH ( 1 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-3.5INCH-1R

  Giá: 22,024,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T640 8x3.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T640-3.5INCH-2R

  Giá: 34,999,000 VNĐ

 • DELL 2U CHASSIS R540 8x3.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R540-3.5INCH-2R-8

  Giá: 29,848,000 VNĐ

 • TOP