C-RACK SYSTEM CABINET 20U-D800 - TOWER Mã sản phẩm:

    H.1000 X W.600 X D.800 - 2 CỬA MỞ TRƯƠC-SAU, 2 QUẠT GIÓ 
  • H.1000 X W.600 X D.800
  • 2 CỬA MỞ TRƯƠC-SAU
  • 2 QUẠT GIÓ
  • CHẾ TẠO HÀN LIỀN

    Sản phẩm liên quan