SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Dell

  Dell PowerEdge R620 DA

  Giá bán: 275,165,000 vnđ

   Mã sản phẩm: DELL_R620_DA | Cập nhật 11:29 25/11/2014

  Máy chủ Dell PowerEdge R620:

  2xIntel Xeon E5-2660v2 (2.2GHz,25MB,8.0GT/s), 8x16GB RAM, 4x900GB HDD, DVDROM, PERCH710, 8GBSDCard, 2x2GBSDCard, 2SDModule, Broadcom5720QP, VMwareESXi5.5U1, VMware5Std2CPU3YrLic, iDRAC7Ent, 2x750W, 2xJCord, 3Yrs

  sản phẩm cùng loại

 • DELL 2U CHASSIS R540 12x3.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R540-3.5INCH-2R-12

  Giá: 0 VNĐ

 • DELL 1U CHASSIS R640 8x2.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R640-2.5INCH-2R

  Giá: 14,490,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x2.5INCH ( 2 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-2.5INCH-2R

  Giá: 3,091,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x2.5INCH ( 1 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-2.5INCH-1R

  Giá: 0 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T640 16x2.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T640-2.5INCH-2R

  Giá: 0 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x3.5INCH ( 2 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-3.5INCH-2R

  Giá: 17,509,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x3.5INCH ( 1 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-3.5INCH-1R

  Giá: 14,418,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T640 8x3.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T640-3.5INCH-2R

  Giá: 29,101,000 VNĐ

 • DELL 2U CHASSIS R540 8x3.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R540-3.5INCH-2R-8

  Giá: 23,450,000 VNĐ

 • DELL 2U CHASSIS R540 8x3.5INCH ( 1 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R540-3.5INCH-1R-8

  Giá: 19,272,000 VNĐ

 • DELL 1U CHASSIS R640 4x3.5INCH ( 2x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R640-3.5INCH-2R

  Giá: 0 VNĐ

 • DELL™ 1U CHASSIS R230 Hot-plug

  MSP: CHASSIS-DELL-R230-HP

  Giá: 8,211,000 VNĐ

 • Chassis 2.5in Redundant Power Supply (1+0), 550W

  MSP: C-DELL-R430-2.5IN-1R

  Giá: 18,765,000 VNĐ

 • DELL™ TOWER CHASSIS T430 - 1x495W Power Supply

  MSP: CHASSIS-DELL-T430-1R

  Giá: 10,940,000 VNĐ

 • DELL CHASSIS 2.5inch R730 - 2x750W Power Supply

  MSP: DELLCHASSIS2.5INCHR730-2X750WPOWERSUPPLY

  Giá: 0 VNĐ

 • DELL TOWER CHASSIS T330

  MSP: CHASSIS-DELL-T330

  Giá: 12,558,000 VNĐ

 • DELL 1U CHASSIS R330 :1 x 350W Hot-plug

  MSP: CHASSIS-DELL-R330

  Giá: 6,665,000 VNĐ

 • DELL™ CHASSIS R530 - 2x750W Power Supply

  MSP: C-DELL-R530

  Giá: 19,779,000 VNĐ

 • DELL R730 CHASSIS Hard Drive 2.5inch x 16 hdd - 2x750W Power Supply

  MSP: C-DELL-R730-2.5IN-16HDD

  Giá: 19,513,000 VNĐ

 • DELL™ 1U CHASSIS R230 Cabled

  MSP: CHASSIS-DELL-R230

  Giá: 10,119,000 VNĐ

 • TOP