AMP Category 5E UTP Cable (350MHz) Mã sản phẩm: 6-57826-2

    AMP Category 5E UTP Cable (350MHz), 4-Pair, 24AWG, Solid, CMR, 305m, White(UTP CABLE, CAT5E, 4 PRS, 24AWG, SOL, CMR, WHT)

AMP Category 5E UTP Cable (350MHz), 4-Pair, 24AWG, Solid, CMR, 305m, White(UTP CABLE, CAT5E, 4 PRS, 24AWG, SOL, CMR, WHT)

    Sản phẩm liên quan