Khung gắn thiết bị 19" 42u Mã sản phẩm:

    H2000 x D750x W600mm

    - Ốc cài: 32 bộ

H2000 x D750x W600mm

- Ốc cài: 32 bộ

    Sản phẩm liên quan