SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • WINDOWS SERVER

  MS Windows Server 2008 CAL (5 device) - Multi-lingual (for Server IBM)
   Mã sản phẩm: 4849KDM

  sản phẩm cùng loại

 • SQLCAL 2017 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL

  MSP: 359-06539

  Giá: 1,190,000 VNĐ

 • SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL Acdmc

  MSP: 228-11126

  Giá: 5,077,000 VNĐ

 • WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL

  MSP: R18-05748

  Giá: 196,000 VNĐ

 • WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL Acdmc CoreLic

  MSP: 9EM-00633

  Giá: 711,000 VNĐ

 • Microsoft Windows Server 2016 Datacenter Edition - License - 16 Core - OEM - Reseller Option Kit

  MSP: P00488-B21

  Giá: 125,818,000 VNĐ

 • Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition - License - 16 Core - OEM - Reseller Option Kit

  MSP: P00487-B21

  Giá: 18,811,000 VNĐ

 • WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL

  MSP: 6VC-03222

  Giá: 2,183,000 VNĐ

 • Microsoft Windows Server DataCenter Core 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

  MSP: 9EA-00128

  Giá: 16,040,000 VNĐ

 • Windows Svr Std 2016 64bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

  MSP: P73-07113

  Giá: 16,432,000 VNĐ

 • Win Svr Std 2008 R2 w/SP1 x64 ENG 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5Clt LCP

  MSP: P73-06451

  Giá: 16,531,000 VNĐ

 • Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM

  MSP: P73-06165

  Giá: 16,481,000 VNĐ

 • MS Windows Server 2008 Standard Edition (1-4 CPU, 5 CAL) ROK - English (for Server IBM)

  MSP: 4849MSM

  Giá: 15,746,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows Server 2012

  MSP: P73-05328

  Giá: 16,776,000 VNĐ

 • Hệ Điều Hành Windows Server 2008

  MSP: P73-05128

  Giá: 16,531,000 VNĐ

 • TOP