Card Mạng Broadcom 5720 Dual Port 1 GbE Network LOM Mezz Card, CustKit Mã sản phẩm: W9HK9

    • Part number: W9HK9

    • Tốc độ : 1000 Mbps

    • Số cổng : 2 cổng