Tư Vấn Giải Pháp Multi Cloud Mã sản phẩm: SSN-TUVAN-CLOUD

    Multi-Cloud: Xu hướng mới cho doanh nghiệp chuyển đổi số Chiến lược Multi-Cloud (Đa đám mây) là việc kết hợp sử dụng dịch vụ đám mây từ nhiều nhà cung cấp khác nhau cho cùng một loại giải pháp công việc, thường là dịch vụ cơ sở hạ tầng (IaaS) hoặc nền tảng dịch vụ (PaaS).

    Sản phẩm liên quan