Tư Vấn Giải Pháp Máy Chủ Mã sản phẩm: SSN-TUVAN-GPMC

    Nhờ có máy chủ, thay vì phải cài đặt một phần mềm ứng dụng nào đó lên từng máy tính trong công ty, các máy tính chỉ cần kết nối vào một mạng chung là có thể đồng bộ hóa tất cả. Khi cần lưu trữ một thông tin từ máy tính khác sẽ không cần dùng đến USB hay các thiết bị lưu trữ thông tin mà chỉ cần đưa lên server và cho biết nguồn truy cập là tất cả máy tính trong hệ thống có thể lấy thông tin dễ dàng. Việc xây dựng một hệ thống máy chủ trên nền công nghệ điện toán đám mây giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ trong việc quản lý cũng như phát triển kinh doanh.

    Sản phẩm liên quan