Tư Vấn Giải Pháp Mạng Mã sản phẩm: SSN-TUVAN-GPMANG

    Tư vấn cho khách hàng giải pháp nâng cấp tích hợp toàn bộ hệ thống mạng một cách tổng thể để khách hàng có cái nhìn tổng quan nhất về hiện trạng và các giai đoạn nâng cấp phù hợp cho hệ thống của khách hàng.

    Khảo sát mô hình hiện trạng và đánh giá hiện trạng của hệ thống mạng của khách hàng.

    Tư vấn mô hình và các giải pháp nâng cấp hệ thống trực tiếp với khách hàng, cung cấp cho khách hàng một bức tranh tổng thể về toàn bộ hệ thống mạng và khả năng đáp ứng hiện trạng và mở rộng sau này một cách chi tiết nhất. 

    Sản phẩm liên quan