Ổ Cứng HDD ThinkSystem 2.5" 2.4TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD FIPS v2 Mã sản phẩm: 4XB7A84038

    ThinkSystem 2.5" 2.4TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD FIPS v2

ThinkSystem 2.5" 2.4TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD FIPS v2

    Sản phẩm liên quan