Ugreen 20201 1.5M Cáp tín hiệu chuyển đổi USB 2.0 sang COM âm RS232 cao cấp CR104 20020201 Mã sản phẩm: 20020201

     Ugreen 20201 1.5M Cáp tín hiệu chuyển đổi USB 2.0 sang COM âm RS232 cao cấp CR104 20020201

1. Chiều Dài: 1.5M

2. Màu: Đen

3. USB - RS232 Cổng Âm

4. 100g