Hynix HMA42GR7MFR4N-TF DDR4-2133 16GB/2Gx72 ECC/REG CL13 Hynix Chip Server Memory Mã sản phẩm: HMA42GR7MFR4N-TF

    Brand Hynix Semiconductor
    Computer Memory Size 16 GB
    RAM Memory Technology sdram, DDR4
    Memory Speed 2133 MHz
Brand Hynix Semiconductor
Computer Memory Size 16 GB
RAM Memory Technology sdram, DDR4
Memory Speed 2133 MHz

    Sản phẩm liên quan