APC Smart-UPS SRT 2 Post Mounting Rail Kit for Smart-UPS SRT Mã sản phẩm: SRTRK3

  Physical

  Maximum Height : 92MM, 9.2CM
  Maximum Width : 260MM, 26.0CM
  Maximum Depth : 190MM, 19.0CM
  Net Weight : 3.85KG
  Shipping weight : 4.2KG
  Shipping Height : 118MM, 11.8CM
  Shipping Width : 285MM, 28.5CM
  Shipping Depth : 216MM, 21.6CM
  Units per Pallet : 152.0

  Sản phẩm liên quan