SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • 3U Chassis

  SC316-780B

  Giá bán: 13,283,000 vnđ

   Mã sản phẩm: SC316-780B Dimensions (L*W*H): 650*430*132 (mm) Supports 16*3.5 " hard drives, a laptop drive Support across the board Maximum: 12"*13" ATX power supply or 1 +1 redundant power supplies Middle: 4 * 8038 Server Fan

  sản phẩm cùng loại

 • SuperChassis 835TQ-R920B

  MSP: SC835TQ-R920B

  Giá: 20,165,000 VNĐ

 • SuperChassis 836BE16-R920B

  MSP: SC836BE16-R920B

  Giá: 28,594,000 VNĐ

 • SuperChassis 837E16-RJBOD1

  MSP: 837E16-RJBOD1

  Giá: 39,896,000 VNĐ

 • SN316-1200 - Support Only Sata Onboard

  MSP: SN316-1200

  Giá: 12,099,000 VNĐ

 • SN316-1200R - Support Only Sata Onboard

  MSP: SN316-1200R

  Giá: 18,185,000 VNĐ

 • SN316-900 - Support Only Sata Onboard

  MSP: SN316-900

  Giá: 10,312,000 VNĐ

 • SC836E16-R1200B

  MSP: SC836E16-R1200B

  Giá: 32,603,000 VNĐ

 • CSE-938H-R1620B

  MSP: CSE-938H-R1620B

  Giá: 85,733,000 VNĐ

 • Supermicro SC837E26-RJBOD1

  MSP: SC837E26-RJBOD1

  Giá: 0 VNĐ

 • SC836E2-R800B

  MSP: SC836E2-R800B

  Giá: 37,505,000 VNĐ

 • SC933E2-R760B

  MSP: SC933E2-R760/SC933E2-R760B

  Giá: 37,022,000 VNĐ

 • SC836E1-R800B

  MSP: SC836E1-R800V/SC836E1-R800B

  Giá: 33,569,000 VNĐ

 • SC933E1-R760

  MSP: SC933E1-R760/SC933E1-R760B

  Giá: 31,226,000 VNĐ

 • SC933T-R760B

  MSP: SC933T-R760/SC933T-R760B

  Giá: 31,226,000 VNĐ

 • SC835TQ-R800B

  MSP: SC835TQ-R800B

  Giá: 19,586,000 VNĐ

 • SC832T-650B

  MSP: SC832T-650B

  Giá: 16,398,000 VNĐ

 • SC833T-550B

  MSP: SC833T-550/SC833T-550B

  Giá: 14,200,000 VNĐ

 • SC836TQ-R800B

  MSP: SC836TQ-R800V/SC836TQ-R800B

  Giá: 22,629,000 VNĐ

 • SC833T-650B

  MSP: SC833T-650B

  Giá: 16,398,000 VNĐ

 • SC833T-R760B

  MSP: SC833T-R760

  Giá: 18,064,000 VNĐ

 • TOP