SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Dell

  DELL™ TOWER CHASSIS T110

  Giá bán: 3,507,000 vnđ

   Mã sản phẩm: CHASSIS-T110 | Cập nhật 09:00 04/12/2014

  sản phẩm cùng loại

 • DELL 5U CHASSIS T440 16x2.5INCH ( 1 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-16X2.5INCH

  Giá: 25,115,000 VNĐ

 • DELL 1U CHASSIS R340 8 x 2.5inch (2x350W)

  MSP: CHASSIS-DELL-R340-2.5INCH-2R

  Giá: Liên hệ

 • DELL 1U CHASSIS R340 8 x 2.5inch (1x350W)

  MSP: CHASSIS-DELL-R340-2.5INCH

  Giá: Liên hệ

 • DELL 1U CHASSIS R340 (1 x 350W)

  MSP: CHASSIS-DELL-R340

  Giá: Liên hệ

 • DELL 1U CHASSIS R240 Cabled

  MSP: CHASSIS-DELL-R230-CB

  Giá: Liên hệ

 • DELL 1U CHASSIS R240 Hot-plug

  MSP: CHASSIS-DELL-R240-HP

  Giá: Liên hệ

 • DELL TOWER CHASSIS T340

  MSP: CHASSIS-DELL-T340

  Giá: Liên hệ

 • DELL TOWER CHASSIS T140

  MSP: CHASSIS-DELL-T140

  Giá: Liên hệ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x3.5INCH ( 1 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-3.5INCH-1R-750

  Giá: 17,389,000 VNĐ

 • DELL 2U CHASSIS R540 12x3.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R540-3.5INCH-2R-12

  Giá: 26,537,000 VNĐ

 • DELL 1U CHASSIS R640 8x2.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R640-2.5INCH-2R

  Giá: 17,217,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x2.5INCH ( 2 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-2.5INCH-2R

  Giá: 3,556,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x2.5INCH ( 1 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-2.5INCH-1R

  Giá: Liên hệ

 • DELL 5U CHASSIS T640 16x2.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T640-2.5INCH-2R

  Giá: 36,004,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x3.5INCH ( 2 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-3.5INCH-2R

  Giá: 20,430,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T440 8x3.5INCH ( 1 x 495W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T440-3.5INCH-1R

  Giá: 16,874,000 VNĐ

 • DELL 5U CHASSIS T640 8x3.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-T640-3.5INCH-2R

  Giá: 30,927,000 VNĐ

 • DELL 2U CHASSIS R540 8x3.5INCH ( 2 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R540-3.5INCH-2R-8

  Giá: 25,433,000 VNĐ

 • DELL 2U CHASSIS R540 8x3.5INCH ( 1 x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R540-3.5INCH-1R-8

  Giá: 21,190,000 VNĐ

 • DELL 1U CHASSIS R640 4x3.5INCH ( 2x 750W )

  MSP: CHASSIS-DELL-R640-3.5INCH-2R

  Giá: 11,846,000 VNĐ

 • TOP