Bộ Nhớ RAM DDR3-1600 16GB ECC/REG Samsung Chip Server Memory Mã sản phẩm: M393B2G70BH0-YK0

    Bộ Nhớ RAM DDR3-1600 16GB ECC/REG Samsung Chip Server Memory