SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • GOLD

  Intel® Xeon® Gold 6246 Processor 24.75M Cache, 3.30 GHz

  Giá bán: 74,804,000 vnđ

   Mã sản phẩm: VXL6246 | Cập nhật 11:10 13/09/2019

   Intel® Xeon® Gold 6246 Processor

   24.75M Cache, 3.30 GHz

  Essentials

  Supplemental Information

  Expansion Options

  Package Specifications

  sản phẩm cùng loại

 • Intel® Xeon® Gold 6234 Processor 24.75M Cache, 3.30 GHz

  MSP: VXL6234

  Giá: 51,505,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6226 Processor 19.25M Cache, 2.70 GHz

  MSP: VXL6226

  Giá: 38,310,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6238 Processor 30.25M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6238

  Giá: 61,256,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6240M Processor 24.75M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6240M

  Giá: 40,468,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6254 Processor 24.75M Cache, 3.10 GHz

  MSP: VXL6254

  Giá: 82,407,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6252 Processor 35.75M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6252

  Giá: 80,396,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6248 Processor 27.5M Cache, 2.50 GHz

  MSP: VXL6248

  Giá: 68,795,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6244 Processor 24.75M Cache, 3.60 GHz

  MSP: VXL6244

  Giá: 65,828,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6242 Processor 22M Cache, 2.80 GHz

  MSP: VXL6242

  Giá: 60,981,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6240Y Processor 24.75M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6240Y

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 6240 Processor 24.75M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6240

  Giá: 54,114,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6230 Processor 27.5M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6230

  Giá: 43,127,000 VNĐ

 • INTEL® XEON® GOLD 5222 PROCESSOR (16.5M Cache, 3.80 GHz)

  MSP: VXL5222

  Giá: 29,137,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5220T Processor 24.75M Cache, 1.90 GHz

  MSP: VXL5220T

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5220S Processor 24.75M Cache, 2.70 GHz

  MSP: VXL5220S

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5220 Processor 24.75M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL5220

  Giá: 35,195,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5218T Processor 22M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL5218T

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5218N Processor 22M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL5218N

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5218B Processor 22M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL5218B

  Giá: Liên hệ

 • INTEL® XEON® GOLD 5218 PROCESSOR (22M Cache, 2.30 GHz)

  MSP: VXL5218

  Giá: 28,843,000 VNĐ

 • TOP