SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • GOLD

  Intel® Xeon® Gold 6246 Processor 24.75M Cache, 3.30 GHz

  Giá bán: 74,461,000 vnđ
  (Giá chưa bao gồm VAT)

   Mã sản phẩm: VXL6246

   Intel® Xeon® Gold 6246 Processor

   24.75M Cache, 3.30 GHz

  Essentials

  Supplemental Information

  Expansion Options

  Package Specifications

  Gửi đánh giá của bạn

  1. Đánh giá của bạn về sản phẩm này:

  2. Nhận xét của bạn:

  sản phẩm cùng loại

 • Intel® Xeon® Gold 6210U Processor 27.5M Cache, 2.50 GHz

  MSP: VXL6210U

  Giá: 23,500,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6230N Processor 27.5M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL6230N

  Giá: 45,290,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5220R Processor 35.75M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL5220R

  Giá: 37,966,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6226R Processor 22M Cache, 2.90 GHz

  MSP: VXL6226R

  Giá: 32,374,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6230R Processor 35.75M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6230R

  Giá: 45,913,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6258R Processor 38.5M Cache, 2.70 GHz

  MSP: VXL6258R

  Giá: 92,708,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5218R Processor 27.5M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL5218R

  Giá: 30,020,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6240R Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

  MSP: VXL6240R

  Giá: 55,625,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6238R Processor 38.5M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL6238R

  Giá: 69,163,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6248R Processor 35.75M Cache, 3.00 GHz

  MSP: VXL6248R

  Giá: 69,163,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6246R Processor 35.75M Cache, 3.40 GHz

  MSP: VXL6246R

  Giá: 80,936,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6242R Processor 35.75M Cache, 3.10 GHz

  MSP: VXL6242R

  Giá: 64,160,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6234 Processor 24.75M Cache, 3.30 GHz

  MSP: VXL6234

  Giá: 53,803,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6226 Processor 19.25M Cache, 2.70 GHz

  MSP: VXL6226

  Giá: 40,909,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6238 Processor 30.25M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6238

  Giá: 59,946,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6240M Processor 24.75M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6240M

  Giá: 40,873,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6254 Processor 24.75M Cache, 3.10 GHz

  MSP: VXL6254

  Giá: 80,936,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6252 Processor 35.75M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6252

  Giá: 72,352,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6248 Processor 27.5M Cache, 2.50 GHz

  MSP: VXL6248

  Giá: 64,160,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6244 Processor 24.75M Cache, 3.60 GHz

  MSP: VXL6244

  Giá: 66,486,000 VNĐ

 • TOP