SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • GOLD

  Intel® Xeon® Gold 6246 Processor 24.75M Cache, 3.30 GHz

  Giá bán: 70,954,000 vnđ
  (Giá chưa bao gồm VAT)

   Mã sản phẩm: VXL6246

   Intel® Xeon® Gold 6246 Processor

   24.75M Cache, 3.30 GHz

  Essentials

  Supplemental Information

  Expansion Options

  Package Specifications

  Gửi đánh giá của bạn

  1. Đánh giá của bạn về sản phẩm này:

  2. Nhận xét của bạn:

  sản phẩm cùng loại

 • Intel® Xeon® Gold 6234 Processor 24.75M Cache, 3.30 GHz

  MSP: VXL6234

  Giá: 53,270,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6226 Processor 19.25M Cache, 2.70 GHz

  MSP: VXL6226

  Giá: 40,738,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6238 Processor 30.25M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6238

  Giá: 59,353,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6240M Processor 24.75M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6240M

  Giá: 40,468,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6254 Processor 24.75M Cache, 3.10 GHz

  MSP: VXL6254

  Giá: 82,407,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6252 Processor 35.75M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6252

  Giá: 84,713,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6248 Processor 27.5M Cache, 2.50 GHz

  MSP: VXL6248

  Giá: 74,191,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6244 Processor 24.75M Cache, 3.60 GHz

  MSP: VXL6244

  Giá: 65,828,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6242 Processor 22M Cache, 2.80 GHz

  MSP: VXL6242

  Giá: 62,590,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6240Y Processor 24.75M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6240Y

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 6240 Processor 24.75M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6240

  Giá: 55,919,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6230 Processor 27.5M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6230

  Giá: 45,618,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5222 Processor 16.5M Cache, 3.80 GHz

  MSP: VXL5222

  Giá: 29,676,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5220T Processor 24.75M Cache, 1.90 GHz

  MSP: VXL5220T

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5220S Processor 24.75M Cache, 2.70 GHz

  MSP: VXL5220S

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5220 Processor 24.75M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL5220

  Giá: 36,421,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5218T Processor 22M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL5218T

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5218N Processor 22M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL5218N

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5218B Processor 22M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL5218B

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5218 Processor 22M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL5218

  Giá: 29,676,000 VNĐ

 • TOP