SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • BROADBAND ROUTER &VOIP GATEWAY

  Vigor2110

  Giá bán: 0 vnđ

   Mã sản phẩm: VIGOR2110
  1. LAN
  • Port-based VLAN
  • 4-port 10/100 M Ethernet Switch
  2. Giao thức WAN
  • DHCP Client
  • Static IP
  • PPPoE
  • BPA
  • L2TP *
  3. VPN
  • Up to 2 VPN Tunnels
  • Protocol : PPP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec
  • Encryption : AES, MPPE and DES / 3DES
  • Authentication : MD5, SHA-1
  • IKE Authentication : Pre-shared Key and Digital Signature (X.509)
  • LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN
  • DHCP over IPSec
  • Dead Peer Detection (DPD)
  • VPN Pass-through
  4. Tường lửa
  • Multi-NAT, DMZ Host, Port-Redirection and Open Port
  • Object-Based Firewall
  • MAC Address Filter
  • SPI (Stateful Packet Inspection)
  • DoS / DDoS Prevention
  • IP Address Anti-spoofing
  • E-mail Alert and Logging via Syslog
  • Bind IP to MAC Address
  • Time Schedule Control
  5. Lọc nội dung
  • IM / P2P Applications Blocking
  • Lọc URL bằng từ khóa
  • Lọc nội dung Web
  6. Quản lý băng thông
  • QoS :
   • Class-based Bandwidth Guarantee by User-defined Traffic Categories
   • DiffServ Code Point Classifying
   • Hỗ trợ 4 cấp độ ưu tiên
   • Vay mượn băng thông
  • Giới hạn băng thông và phiên làm việc
  7. Đặc tính mạng
  • IGMP Proxy / Snooping
  • DHCP Client / Relay / Server
  • Dynamic DNS
  • NTP Client
  • Call Schedulinig
  • RADIUS Client
  • DNS Cache / Proxy
  • UPnP
  • Giao thức Routing
   • Static Routing
   • RIP V2
  8. USB
  • Printer Sharing
  • File System : *
   • Support FAT32/FAT16 File System *
   • Support FTP Function for File Sharing *
   • Support samba for Windows File Sharing *
  9. Quản trị mạng
  • Giao diện Web (HTTP / HTTPS)
  • Quick Start Wizard
  • CLI (Command Line Interface, Telnet / SSH)
  • Quản lý kiểm soát truy cập
  • Cầu hình sao lưu / phục hồi
  • Hỗ trợ chức năng dự đoán
  • Nâng cấp Firmware thông qua TFTP/FTP/WUI/TR-069
  • Ghi Log bằng Syslog
  • SNMP Management MIB-II
  • Management Session Timeout
  • TR-069
  • 2 Level Management

  sản phẩm cùng loại

 • Vigor2912Fn Wireless Fiber router

  MSP: VIGOR2912FN

  Giá: 2,529,000 VNĐ

 • DrayTek VigorATA-24SH

  MSP: VIGORATA-24SH

  Giá: 0 VNĐ

 • VigorPhone 350

  MSP: VIGORPHONE350

  Giá: 0 VNĐ

 • VigorTalk ATA-24

  MSP: VIGORTALKATA-24

  Giá: 0 VNĐ

 • Vigor3300V

  MSP: VIGOR3300V

  Giá: 0 VNĐ

 • Vigor2910VG

  MSP: VIGOR2910VG

  Giá: 0 VNĐ

 • Vigor2910V

  MSP: VIGOR2910V

  Giá: 0 VNĐ

 • Vigor2104

  MSP: VIGOR2104

  Giá: 0 VNĐ

 • Vigor2200Eplus

  MSP: VIGOR2200EPLUS

  Giá: 0 VNĐ

 • Vigor2110Vn

  MSP: VIGOR2110VN

  Giá: 0 VNĐ

 • Vigor2110n

  MSP: VIGOR2110N

  Giá: 0 VNĐ

 • Vigor2800V

  MSP: VIGOR2800V

  Giá: 0 VNĐ

 • TOP