SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • FORTINET

  FortiGate-60E Hardware plus 24x7 FortiCare BDL

  Giá bán: 17,665,000 vnđ

   Mã sản phẩm: FG-60E-BDL-950-12 | Cập nhật 10:23 19/08/2019

   Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection

  sản phẩm cùng loại

 • Fortinet FortiGate 300E

  MSP: FG-300E

  Giá: 80,407,000 VNĐ

 • FortiGate-300E FG-300E-BDL-950-12

  MSP: FG-300E-BDL-950-12

  Giá: 185,231,000 VNĐ

 • FortiGate-30E-3G4G-GBL

  MSP: 30E-3G4G-GBL

  Giá: 15,454,000 VNĐ

 • FortiGate FG-80E-BDL-950-12

  MSP: FG-80E-BDL-950-12

  Giá: 25,701,000 VNĐ

 • FG-50E-BDL

  MSP: FG-50E-BDL

  Giá: 13,844,000 VNĐ

 • FG-100E-BDL-950-12 Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection

  MSP: FG-100E-BDL-950-12

  Giá: 54,683,000 VNĐ

 • FortiGate 30E (FG-30E-BDL)

  MSP: FG-30E-BDL

  Giá: 11,460,000 VNĐ

 • FortiGate 30E (FG-30E)

  MSP: FG-30E

  Giá: 7,192,000 VNĐ

 • FortiGate 301E (FG-301E-BDL)

  MSP: FG-301E-BDL

  Giá: 227,527,000 VNĐ

 • Thiết bị bảo vệ mạng Firewall Fortigate 90E | FG-90E-BDL EOL

  MSP: FG-90E-BDL

  Giá: 35,044,000 VNĐ

 • Thiết bị bảo vệ mạng Firewall Fortigate 101E | FG-101E-BDL

  MSP: FG-101E-BDL

  Giá: 77,435,000 VNĐ

 • FortiGate FG-201E-BDL

  MSP: FG-201E-BDL

  Giá: 126,008,000 VNĐ

 • Peplink Balance One Core

  MSP: BPL-ONE-CORE

  Giá: 14,384,000 VNĐ

 • Peplink Balance 710-BPL-710

  MSP: 710-BPL-710

  Giá: 158,983,000 VNĐ

 • Fortigate 300E (FG-300E-BDL)

  MSP: FG-300E-BDL

  Giá: 132,902,000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E

  MSP: FG-200E

  Giá: 56,409,000 VNĐ

 • FortiGate-80E

  MSP: FG-80E

  Giá: 17,189,000 VNĐ

 • FortiGate-80E FG-80E-BDL

  MSP: FG-80E-BDL

  Giá: 24,964,000 VNĐ

 • FortiGate 100E

  MSP: FG-100E

  Giá: 31,302,000 VNĐ

 • Fortinet FortiGate 140D-POE - security appliance

  MSP: FG-140D-POE

  Giá: Liên hệ

 • TOP