SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • ADSL 2/2+ ROUTER

  Vigor2710Vn

  Giá bán: 0 vnđ

   Mã sản phẩm: VIGOR2710VN

  1. ADSL Compliant

  • ANSI T1.413 Issue 2
  • ITU-T G.992.1 G.dmt
  • ITU-T G.992.3 ADSL2 G.dmt.bis
  • ITU-T G.992.5 ADSL2+
  • Annex L (READSL)
  • Annex M

  2. Giao thức ATM

  • RFC2684 MPoA (Multiple Protocol over AAL5)
  • RFC2516 PPPoE (PPP over Ethernet)
  • FRC2364 PPPoA (PPP over AAL5)
  • PPPoE Pass-through from LAN/WLAN
  • Transparent Bridge for MPoA

  3. VoIP

  • Giao thức : SIP, RTP/RTCP
  • 6 SIP Registrars
  • Automatic Gain Control
  • Jitter Buffer (180ms)
  • Codec Features :
   • G.711 A / µ Law
   • G.723.1
   • G.726
   • G.729 A/B
   • VAD / CNG
   • G.168 LIne Echo-cancellation
   • iLBC *
  • DTMF Relay :
   • In Band
   • Out Band (RFC-2833)
   • SIP Info
  • FAX / Modem Support :
   • G.711 Pass-through
  • Supplemental Services :
   • Call Hold / Retrieve
   • Call Waiting
   • Call Waiting with Caller ID
   • Call Transfer
   • Call Forwarding (Always. Busy and No Answer)
   • DND (Do Not Disturb)
   • Call Barring (ncoming / Outgoing)
   • MWI (Message Waiting Indicator) (RFC-3842)
   • Hotline
   • Three-way Conference Call *

  4. Wireless Access Point

  • IEEE802.11n Compliant
  • Wireless Client List
  • Access Point Discovery
  • WDS (Wireless Distribution System)
  • Wireless LAN Isolation
  • Wireless Rate Control
  • 64/128-bit WEP
  • WPA/WPA2
  • MAC Address Access Control
  • WPS
  • Hidden SSID
  • WMM (Wi-Fi Multimedia)

  5. VPN

  • Hỗ trợ 2 kênh VPN đồng thời
  • Các giao thức : PPP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec
  • Mã hóa : AES, MPPE and DES / 3DES
  • Chứng thực : MD5, SHA-1
  • Chứng thực bằng IKE: Pre-shared Key and Digital Signature (X.509)
  • LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN
  • DHCP over IPSec
  • Dead Peer Detection (DPD)
  • VPN Pass-through

  6. Tường lửa

  • Multi-NAT, DMZ Host, Port-Redirection and Open Port
  • Object-based Firewall
  • Lọc theo địa chỉ MAC
  • Phòng chống xâm nhập bằng gói tin
  • Phòng chống tấn công từ chối dịch vụ
  • Phòng chống mạo danh IP
  • E-mail Alert and Logging via Syslog
  • Gán IP theo địa chỉ MAC
  • Time Schedule Control

  7. Quản lý bảo mật nội dung

  • Khóa ứng dụng IM / P2P
  • Lọc URL bằng từ khóa
  • GlobalView Web Content Filter ( Powered by  )*

  8. Quản lý băng thông

  • QoS : (Specific regional variants only)
   • Guarantee Bandwidth for VoIP
   • Class-based Bandwidth Guarantee by User-defined Traffic Categories
   • DiffServ Code Point Classifying
   • Hỗ trợ 4 cấp độ ưu tiên
   • Vay mượn băng thông
  • Giới hạn băng thông và phiên làm việc

  9. Đặc tính mạng

  • IGMP Proxy / Snooping
  • DHCP Client / Relay / Server
  • Dynamic DNS
  • NTP Client
  • Call Scheduling
  • RADIUS Client
  • DNS Cache / Proxy
  • UPnP
  • Routing Protocol :
   • Static Routing
   • RIP V2

  10. USB

  • Printer Sharing
  • File System : * (throughput with above 2Mbps)
   • Support FAT32/FAT16 File System *
   • Support FTP Function for File Sharing *
   • Support samba for Windows File Sharing *

  11. Quản trị mạng

  • Giao diện web (HTTP / HTTPS)
  • Hướng dẫn cấu hình nhanh
  • CLI (Command Line Interface, Telnet / SSH)
  • Kiểm soát quyền truy cập
  • Cấu hình sao lưu / phục hồi
  • Hỗ trợ chức năng dự đoán
  • Nâng cấp firmware thông qua TFTP/FTP/WUI/TR-069
  • Ghi nhật ký thông qua Syslog
  • SNMP Management MIB-II
  • Management Session Timeout
  • TR-069
  • 2 Level Management

  sản phẩm cùng loại

 • Vigor 3300B

  MSP: VIGOR3300B

  Giá: 6,038,000 VNĐ

 • Vigor3220

  MSP: VIGOR3220

  Giá: 7,740,000 VNĐ

 • Vigor2952

  MSP: VIGOR2952

  Giá: 7,317,000 VNĐ

 • Vigor2925Fn FTTH Dual WAN Wireless VPN Router

  MSP: VIGOR2925FN

  Giá: 3,707,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor 2952 Dual-WAN Router Firewall & Load Balancer

  MSP: V2952

  Giá: 7,317,000 VNĐ

 • Draytek V300B

  MSP: V300B

  Giá: 5,868,000 VNĐ

 • Bộ thu phát Wifi Draytek Vigor AP902

  MSP: DRAY0034

  Giá: 2,479,000 VNĐ

 • VigorACS SI License key

  MSP: VIGORACSSILICENSEKEY

  Giá: 0 VNĐ

 • CommTouch Antispam License key

  MSP: COMMTOUCHANTISPAMLICENSEKEY

  Giá: 0 VNĐ

 • KASPERSKY Antivirus License key

  MSP: KASPERSKYANTIVIRUSLICENSEKEY

  Giá: 0 VNĐ

 • Silver Card

  MSP: SILVERCARD

  Giá: 0 VNĐ

 • B card

  MSP: BCARD

  Giá: 455,000 VNĐ

 • A card

  MSP: ACARD

  Giá: 860,000 VNĐ

 • VigorIPPBX3510

  MSP: VIGORIPPBX3510

  Giá: 12,630,000 VNĐ

 • VigorPhone350

  MSP: VIGORPHONE350

  Giá: 0 VNĐ

 • Vigor300B

  MSP: VIGOR300B

  Giá: 5,970,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor2960 - Dual-WAN Security Firewall

  MSP: VIGOR2960

  Giá: 7,032,000 VNĐ

 • Vigor2130

  MSP: VIGOR2130

  Giá: 2,343,000 VNĐ

 • Vigor2925 VPN Router

  MSP: VIGOR2925

  Giá: 2,884,000 VNĐ

 • Vigor2912F

  MSP: VIGOR2912F

  Giá: 2,327,000 VNĐ

 • TOP