Thiết bị định tuyến Unifi EdgeRouter PRO Mã sản phẩm: ER-PRO-8

  • CPU : Dual-Core 1 GHz, MIPS64

  • RAM  : 2 GB DDR3

  • Bộ nhớ lưu trữ : 4 GB

  • (6) Cổng mạng 1G

  • (2) Cổng Combo 1G đồng/quang ( RJ45/SFP )

  • 2 million+ packets per second for 64‑byte packets

  • 8 Gbps for packets 512 bytes or larger in size

  • Lắp đặt tủ Rack

• CPU : Dual-Core 1 GHz, MIPS64

• RAM  : 2 GB DDR3

• Bộ nhớ lưu trữ : 4 GB

• (6) Cổng mạng 1G

• (2) Cổng Combo 1G đồng/quang ( RJ45/SFP )

• 2 million+ packets per second for 64‑byte packets

• 8 Gbps for packets 512 bytes or larger in size

• Lắp đặt tủ Rack