Thiết bị truyền dẫn không dây - Ubiquiti UniFi® NBE-5AC-19 Mã sản phẩm: NBE-5AC-19

  Thiết bị truyền dẫn không dây NanoBeam AC

  • Dùng trong truyền dẫn không dây Điểm-Điểm ( PtP ), Điểm - Đa Điểm ( PtMP )

  • Tần số  : 5.0 Ghz

  • PtP : 10/20/30/40/50/60/80 MHz

  • PtMP : 10/20/30/40 MHz

  • Cổng mạng : (1) 10/100/1000 

  • Thông lượng : 450+ Mbps

  • Khoảng cách truyền dẫn < 12 Km

  • Nguồn 24V Passive PoE có sẵn

Thiết bị truyền dẫn không dây NanoBeam AC

• Dùng trong truyền dẫn không dây Điểm-Điểm ( PtP ), Điểm - Đa Điểm ( PtMP )

• Tần số  : 5.0 Ghz

• PtP : 10/20/30/40/50/60/80 MHz

• PtMP : 10/20/30/40 MHz

• Cổng mạng : (1) 10/100/1000 

• Thông lượng : 450+ Mbps

• Khoảng cách truyền dẫn < 12 Km

• Nguồn 24V Passive PoE có sẵn

  Sản phẩm liên quan