Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600 6M bộ nhớ đệm, lên đến 4.10 GHz Mã sản phẩm: KABYLAKE_7600

Thông tin Bổ túc

Các tùy chọn mở rộng

Thông số gói

    Sản phẩm liên quan