Server

  • Trang chủ » Server
  • Dell PowerEdge T30

    Dell PowerEdge T30

    Cấu hình chuẩn
    Giá tiền:
    19,416,250 VNĐ
    Giảm giá Sốc:
    -0 VNĐ
    Chưa có VAT:
    19,416,250 VNĐ
    Thông số kỹ thuật:
    • DELL TOWER CHASSIS T30
    • DELL MAINBOARD T30
    • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1225 v5 (8M Cache, 3.30 GHz)
    • 1 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Unbuffered DIMMs
    • 2 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
    • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
    >Xem thông tin chi tiết

    Dell PowerEdge T30

    Cấu hình tăng tốc
    Giá tiền:
    27,772,250 VNĐ
    Giảm giá Sốc:
    -0 VNĐ
    Chưa có VAT:
    27,772,250 VNĐ
    Thông số kỹ thuật:
    • DELL TOWER CHASSIS T30
    • DELL MAINBOARD T30
    • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1225 v5 (8M Cache, 3.30 GHz)
    • 1 x 16GB PC4-19200 ECC 2400 MHZ UNBUFFERED DIMMS
    • 4 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
    • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
    >Xem thông tin chi tiết

    Dell PowerEdge T30

    Cấu hình mạnh mẽ nhất
    Giá tiền:
    47,104,250 VNĐ
    Giảm giá Sốc:
    -0 VNĐ
    Chưa có VAT:
    47,104,250 VNĐ
    Thông số kỹ thuật:
    • DELL TOWER CHASSIS T30
    • DELL MAINBOARD T30
    • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1275 v5 (8M Cache, 3.60 GHz)
    • 4 x 16GB PC4-19200 ECC 2400 MHZ UNBUFFERED DIMMS
    • 4 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
    • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
    >Xem thông tin chi tiết

    Dell PowerEdge T330

    Dell PowerEdge T330

    Cấu hình chuẩn
    Giá tiền:
    34,632,250 VNĐ
    Giảm giá Sốc:
    -0 VNĐ
    Chưa có VAT:
    34,632,250 VNĐ
    Thông số kỹ thuật:
    • DELL TOWER CHASSIS T330 8x HDD HotSwap
    • DELL MAINBOARD T330
    • Dell Perc H330 SAS 12Gbp/s Adapter PCI-Express ( Raid 0,1,5,10,50 . max 16 disk )
    • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz-TM-T330
    • 1 x 8GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Unbuffered DIMMs
    • 2 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
    • DVD-RW Drive, Internal
    • 2 x Tray Dell SAS/SATA 3.5 inch
    >Xem thông tin chi tiết

    Dell PowerEdge T330

    Cấu hình tăng tốc
    Giá tiền:
    46,852,250 VNĐ
    Giảm giá Sốc:
    -0 VNĐ
    Chưa có VAT:
    46,852,250 VNĐ
    Thông số kỹ thuật:
    • DELL TOWER CHASSIS T330 8x HDD HotSwap
    • DELL MAINBOARD T330
    • Dell Perc H330 SAS 12Gbp/s Adapter PCI-Express ( Raid 0,1,5,10,50 . max 16 disk )
    • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1270 v6 8M Cache, 3.80 GHz-TM
    • 1 x 16GB PC4-19200 ECC 2400 MHZ UNBUFFERED DIMMS
    • 4 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
    • DVD-RW Drive, Internal
    • 4 x Tray Dell SAS/SATA 3.5 inch
    >Xem thông tin chi tiết

    Dell PowerEdge T330

    Cấu hình mạnh mẽ nhất
    Giá tiền:
    50,209,250 VNĐ
    Giảm giá Sốc:
    -0 VNĐ
    Chưa có VAT:
    50,209,250 VNĐ
    Thông số kỹ thuật:
    • DELL TOWER CHASSIS T330 8x HDD HotSwap
    • DELL MAINBOARD T330
    • Dell Perc H330 SAS 12Gbp/s Adapter PCI-Express ( Raid 0,1,5,10,50 . max 16 disk )
    • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1270 v6 8M Cache, 3.80 GHz-TM
    • 2 x 16GB PC4-19200 ECC 2400 MHZ UNBUFFERED DIMMS
    • 3 x 300GB Dell 10K RPM,12Gbps SAS 2.5" Hot Plug Hard Drive
    • DVD-RW Drive, Internal
    • 3 x Tray Dell SAS/SATA 3.5 inch
    >Xem thông tin chi tiết

    Dell PowerEdge T430

    Dell PowerEdge T430

    Cấu hình chuẩn
    Giá tiền:
    48,301,250 VNĐ
    Giảm giá Sốc:
    -0 VNĐ
    Chưa có VAT:
    48,301,250 VNĐ
    Thông số kỹ thuật:
    • DELL™ TOWER CHASSIS T430 - 1x495W Power Supply 8x HDD HotSwap
    • DELL™ MAINBOARD T430
    • Dell Perc H330 SAS 12Gbp/s Adapter PCI-Express ( Raid 0,1,5,10,50 . max 16 disk )
    • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
    • 1 x 8GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
    • 2 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
    • DVD-RW Drive, Internal
    • 1 x Dell T430 Heatsink
    • 2 x Tray Dell SAS/SATA 3.5 inch
    >Xem thông tin chi tiết

    Dell PowerEdge T430

    Cấu hình tăng tốc
    Giá tiền:
    56,729,250 VNĐ
    Giảm giá Sốc:
    -0 VNĐ
    Chưa có VAT:
    56,729,250 VNĐ
    Thông số kỹ thuật:
    • DELL™ TOWER CHASSIS T430 - 1x495W Power Supply 8x HDD HotSwap
    • DELL™ MAINBOARD T430
    • Dell Perc H330 SAS 12Gbp/s Adapter PCI-Express ( Raid 0,1,5,10,50 . max 16 disk )
    • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
    • 1 x 16GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
    • 4 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
    • DVD-RW Drive, Internal
    • 1 x Dell T430 Heatsink
    • 4 x Tray Dell SAS/SATA 3.5 inch
    >Xem thông tin chi tiết

    Dell PowerEdge T430

    Cấu hình mạnh mẽ nhất
    Giá tiền:
    94,669,250 VNĐ
    Giảm giá Sốc:
    -0 VNĐ
    Chưa có VAT:
    94,669,250 VNĐ
    Thông số kỹ thuật:
    • DELL™ TOWER CHASSIS T430 - 2x495W Power Supply 8x HDD HotSwap
    • DELL™ MAINBOARD T430
    • Dell Perc H330 SAS 12Gbp/s Adapter PCI-Express ( Raid 0,1,5,10,50 . max 16 disk )
    • 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2630 v4 (25M Cache, 2.20 GHz)
    • 2 x 32GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
    • 4 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
    • DVD-RW Drive, Internal
    • 2 x Dell T430 Heatsink
    • 4 x Tray Dell SAS/SATA 3.5 inch
    >Xem thông tin chi tiết

    Dell PowerEdge T130

    Dell PowerEdge T130

    Cấu hình chuẩn
    Giá tiền:
    24,391,250 VNĐ
    Giảm giá Sốc:
    -0 VNĐ
    Chưa có VAT:
    24,391,250 VNĐ
    Thông số kỹ thuật:
    • DELL TOWER CHASSIS T130
    • DELL MAINBOARD T130
    • S130 Software RAID (for Microsoft OS Only)
    • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz TM-T130
    • 1 x 8GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Unbuffered DIMMs
    • 2 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
    • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
    >Xem thông tin chi tiết

    Dell PowerEdge T130

    Cấu hình tăng tốc
    Giá tiền:
    34,099,250 VNĐ
    Giảm giá Sốc:
    -0 VNĐ
    Chưa có VAT:
    34,099,250 VNĐ
    Thông số kỹ thuật:
    • DELL TOWER CHASSIS T130
    • DELL MAINBOARD T130
    • S130 Software RAID (for Microsoft OS Only)
    • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1230 v6 8M Cache, 3.50 GHz TM-T130
    • 1 x 16GB PC4-19200 ECC 2400 MHZ UNBUFFERED DIMMS
    • 4 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
    • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
    >Xem thông tin chi tiết

    Dell PowerEdge T130

    Cấu hình mạnh mẽ nhất
    Giá tiền:
    31,394,250 VNĐ
    Giảm giá Sốc:
    -0 VNĐ
    Chưa có VAT:
    31,394,250 VNĐ
    Thông số kỹ thuật:
    • DELL TOWER CHASSIS T130
    • DELL MAINBOARD T130
    • S130 Software RAID (for Microsoft OS Only)
    • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1230 v6 8M Cache, 3.50 GHz TM-T130
    • 2 x 16GB PC4-19200 ECC 2400 MHZ UNBUFFERED DIMMS
    • 2 x 1TB Dell 7.2K RPM SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled Hard Drive
    • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
    >Xem thông tin chi tiết

    Dell PowerEdge R740 - 2.5 INCH

    Dell PowerEdge R740 - 2.5 INCH

    Cấu hình chuẩn
    Giá tiền:
    66,510,000 VNĐ
    Giảm giá Sốc:
    -0 VNĐ
    Chưa có VAT:
    66,510,000 VNĐ
    Thông số kỹ thuật:
    • DELL R740 CHASSIS 8 Hard Drive 2.5inch - 2x750W Power Supply 8x HDD HotSwap
    • DELL™ MAINBOARD R740
    • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
    • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
    • 1 x 8GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
    • 1 x .NONE HDD
    • 1 x Heatsink Dell R740
    >Xem thông tin chi tiết

    Dell PowerEdge R740 - 2.5 INCH

    Cấu hình tăng tốc
    Giá tiền:
    81,072,000 VNĐ
    Giảm giá Sốc:
    -0 VNĐ
    Chưa có VAT:
    81,072,000 VNĐ
    Thông số kỹ thuật:
    • DELL R740 CHASSIS 8 Hard Drive 2.5inch - 2x750W Power Supply 8x HDD HotSwap
    • DELL™ MAINBOARD R740
    • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
    • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
    • 1 x 16GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
    • 2 x 600GB Dell 15K RPM SAS 2.5" Hot Plug Hard Drive
    • 1 x Heatsink Dell R740
    • 2 x Tray DELL 14G 2.5in
    >Xem thông tin chi tiết

    Dell PowerEdge R740 - 2.5 INCH

    Cấu hình mạnh mẽ nhất
    Giá tiền:
    143,934,000 VNĐ
    Giảm giá Sốc:
    -0 VNĐ
    Chưa có VAT:
    143,934,000 VNĐ
    Thông số kỹ thuật:
    • DELL R740 CHASSIS 16 Hard Drive 2.5inch - 2x750W Power Supply 16x HDD HotSwap
    • DELL™ MAINBOARD R740
    • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
    • 2 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
    • 4 x 32GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
    • 4 x 1.2TB Dell 10K RPM SAS 6Gbps 2.5 " Hot Plug Hard Drive
    • 2 x Heatsink Dell R740
    • 4 x Tray DELL 14G 2.5in
    >Xem thông tin chi tiết
    TOP