SERVER SUPERMICRO

 • Trang chủ » SERVER SUPERMICRO
 • Supermicro SR730

  Supermicro SR730

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  24,909,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  24,909,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC825TQ-600WB 8x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR730

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  33,685,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  33,685,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC825TQ-600WB 8x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
  • 2 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 2 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR730

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  33,685,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  33,685,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC825TQ-600WB 8x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
  • 2 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 2 x
  • 2 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR520

  Supermicro SR520

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  20,265,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  20,265,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC822T-400LPB 6x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 1 x Intel Xeon E5-2609 (2.4GHz, 10MB L3 cache, LGA2011, 80 Watt)
  • 1 x 4GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR520

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  21,686,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  21,686,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC822T-400LPB 6x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 1 x Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz, 15MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)
  • 1 x
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR520

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  24,944,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  24,944,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC822T-400LPB 6x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 (15M Cache, 2.10 GHz)
  • 1 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR520-SAS

  Supermicro SR520-SAS

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  21,960,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  21,960,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC822T-400LPB 6x HDD HotSwap
  • X9DRL-3F
  • 1 x Intel Xeon E5-2609 (2.4GHz, 10MB L3 cache, LGA2011, 80 Watt)
  • 1 x 4GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x SNK-P0047PS
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR520-SAS

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  24,092,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  24,092,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC822T-400LPB 6x HDD HotSwap
  • X9DRL-3F
  • Raid 0, 1 Onboard
  • 1 x Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz, 15MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)
  • 1 x 4GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 2 x
  • 1 x SNK-P0047PS
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR520-SAS

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  46,729,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  46,729,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC825TQ-563LPB 10x HDD HotSwap
  • X9DRL-3F
  • Raid 0, 1 Onboard
  • 1 x Intel Xeon E5-2650 (2.0GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)
  • 1 x 8GB PC3-10600 ECC 1333 MHz Registered DIMMs
  • 2 x
  >Xem thông tin chi tiết

  SUPERMICRO SR210 III

  SUPERMICRO SR210 III

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  18,147,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  18,147,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC825TQ-600WB 8x HDD HotSwap
  • Supermicro X10SLL-S
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)
  • 1 x 8GB PC3-14900 ECC 1866 MHz Unbuffered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Intel E97378-001 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết

  SUPERMICRO SR210 III

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  19,450,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  19,450,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC825TQ-600WB 8x HDD HotSwap
  • Supermicro X10SLL-S
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1226 v3 (8M Cache, 3.30 GHz)
  • 1 x 8GB PC3-14900 ECC 1866 MHz Unbuffered DIMMs
  • 2 x
  • 1 x Intel E97378-001 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết

  SUPERMICRO SR210 III

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  19,971,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  19,971,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC825TQ-600WB 8x HDD HotSwap
  • Supermicro X10SLL-S
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)
  • 1 x 8GB PC3-14900 ECC 1866 MHz Unbuffered DIMMs
  • 2 x
  • 1 x Intel E97378-001 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết
  TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«