SERVER SUPERMICRO

 • Trang chủ » SERVER SUPERMICRO
 • SUPERMICRO ST430

  SUPERMICRO ST430

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  25,437,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  25,437,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC733T-500B 4x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 1 x 1TB Dell 7.2K RPM SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled Hard Drive
  • 1 x Heatsink Air Cooler Hyper D92
  >Xem thông tin chi tiết

  SUPERMICRO ST430

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  28,920,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  28,920,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC733T-500B 4x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 1 x 16GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 2 x 1TB Dell 7.2K RPM SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled Hard Drive
  • 1 x Heatsink Air Cooler Hyper D92
  >Xem thông tin chi tiết

  SUPERMICRO ST430

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  74,683,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  74,683,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC733T-500B 4x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • LSI MegaRAID SAS 9261-8i PCI-Express 2.0 6Gbps LP RAID Controller Card
  • 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 4 x 16GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 2 x Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 2 x 6TB Seagate® Enterprise V.4 SATA 512E 6Gb/s 7200 RPM 128MB 3.5in
  • 2 x Heatsink Air Cooler Hyper D92
  >Xem thông tin chi tiết

  SUPERMICRO SR730 2.5IN

  SUPERMICRO SR730 2.5IN

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  48,408,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  48,408,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SuperChassis 213AC-R920LPB ( up to 16 hdd ) 8x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • LSI MegaRAID SAS 9361-8i 12Gbps RAID Controller Card PCI-Express 3.0
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 1 x Intel® SSD 540s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  SUPERMICRO SR730 2.5IN

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  53,076,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  53,076,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SuperChassis 213AC-R920LPB ( up to 16 hdd ) 8x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • LSI MegaRAID SAS 9361-8i 12Gbps RAID Controller Card PCI-Express 3.0
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 1 x 16GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 2 x Intel® SSD 540s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  SUPERMICRO SR730 2.5IN

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  91,488,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  91,488,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SuperChassis 216BAC-R920LPB ( up to 24 hdd ) 8x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • LSI MegaRAID SAS 9361-8i 12Gbps RAID Controller Card PCI-Express 3.0
  • 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 2 x 32GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 2 x Seagate ST900MM0018 2.5" 900GB SAS 12Gb/s, 10K RPM, CACHE 128MB, 512E
  • 2 x Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 2 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR730

  Supermicro SR730

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  35,735,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  35,735,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC825TQ-R720LPB 8x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR730

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  49,120,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  49,120,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC825TQ-R720LPB 8x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • LSI MegaRAID SAS 9240-8i PCI-Express 2.0 6Gbps LP RAID Controller Card (RAID 0,1,10,5,50 and JBOD)
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 1 x 16GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 2 x Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR730

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  77,488,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  77,488,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC825TQ-R720LPB 8x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • LSI MegaRAID SAS 9261-8i PCI-Express 2.0 6Gbps LP RAID Controller Card
  • 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 4 x 8GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 2 x Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 2 x 8TB Seagate® Enterprise V.5 SATA 512E 6Gb/s 7200 RPM 256MB 3.5in
  • 2 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR430

  Supermicro SR430

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  26,377,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  26,377,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC813MTQ-600CB 4x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR430

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  37,938,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  37,938,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC813MTQ-600CB 4x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 2 x 8GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 2 x Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR430

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  52,660,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  52,660,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC813MTQ-600CB 4x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 4 x 8GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 2 x Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 2 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR930

  Supermicro SR930

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  48,968,002 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  48,968,002 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC846BE16-R920B 24x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR930

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  55,993,002 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  55,993,002 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC846BE16-R920B 24x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 2 x 8GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 1 x Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR930

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  78,639,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  78,639,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC846BE16-R920B 24x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • LSI MegaRAID SAS 9261-8i PCI-Express 2.0 6Gbps LP RAID Controller Card
  • 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 4 x 8GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 2 x Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 2 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR420

  Supermicro SR420

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  21,664,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  21,664,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC813MTQ-600CB 4x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 1 x Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 115 Watt)
  • 2 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR420

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  34,053,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  34,053,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC813MTQ-600CB 4x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 1 x Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 115 Watt)
  • 4 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 2 x Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR420

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  44,747,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  44,747,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC813MTQ-600CB 4x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 2 x Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 115 Watt)
  • 8 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 2 x Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 2 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR520

  Supermicro SR520

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  21,995,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  21,995,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC825TQ-600WB 8x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 1 x Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 115 Watt)
  • 1 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR520

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  26,378,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  26,378,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC825TQ-600WB 8x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 1 x Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 115 Watt)
  • 2 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 1 x Intel® SSD 540s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR520

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  36,480,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  36,480,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC825TQ-600WB 8x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 2 x Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 115 Watt)
  • 4 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 2 x Intel® SSD 540s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 2 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR420-SAS

  Supermicro SR420-SAS

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  18,620,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  18,620,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Chassis SN104H-500W - 1x500W Power Supply
  • X9DRL-3F
  • 1 x Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 115 Watt)
  • 1 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 1 x SNK-P0047PS
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR420-SAS

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  22,458,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  22,458,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Chassis SN104H-500W - 1x500W Power Supply
  • X9DRL-3F
  • 1 x Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 115 Watt)
  • 2 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 1 x Intel DC S3520 Series SSDSC2BB150G701 150GB 2.5 inch SATA3 Solid State Drive (MLC).
  • 1 x SNK-P0047PS
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR420-SAS

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  35,179,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  35,179,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC813MTQ-600CB 4x HDD HotSwap
  • X9DRL-3F
  • 2 x Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 115 Watt)
  • 4 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 2 x Intel DC S3520 Series SSDSC2BB150G701 150GB 2.5 inch SATA3 Solid State Drive (MLC).
  • 2 x SNK-P0047PS
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR520-SAS

  Supermicro SR520-SAS

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  31,023,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  31,023,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC825TQ-R720LPB 8x HDD HotSwap
  • X9DRL-3F
  • 1 x Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 115 Watt)
  • 1 x 8GB PC3-10600 ECC 1333 MHz Registered DIMMs
  • 1 x SNK-P0047PS
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR520-SAS

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  32,646,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  32,646,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC825TQ-R720LPB 8x HDD HotSwap
  • X9DRL-3F
  • 1 x Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 115 Watt)
  • 2 x 8GB PC3-10600 ECC 1333 MHz Registered DIMMs
  • 2 x
  • 1 x SNK-P0047PS
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR520-SAS

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  49,109,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  49,109,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC825TQ-R720LPB 8x HDD HotSwap
  • X9DRL-3F
  • 2 x Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 115 Watt)
  • 4 x 8GB PC3-10600 ECC 1333 MHz Registered DIMMs
  • 2 x Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 2 x SNK-P0047PS
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro ST420

  Supermicro ST420

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  17,525,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  17,525,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC733T-500B 4x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 1 x Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 115 Watt)
  • 1 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 1 x Heatsink Air Cooler Hyper D92
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro ST420

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  23,676,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  23,676,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC733T-500B 4x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 1 x Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 115 Watt)
  • 2 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 2 x 1TB WD Gold Datacenter Hard Drive WD1005FBYZ - SATA 6Gb/s
  • 1 x Heatsink Air Cooler Hyper D92
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro ST420

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  45,166,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  45,166,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SNT900-550
  • X9DRL-IF
  • 2 x Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 115 Watt)
  • 8 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 4 x 2TB Seagate HDD ST2000NM0055 SATA III 6Gb/s Enterprise 7200RPM 128MB 3.5inch 512n Bare
  • 2 x Heatsink Air Cooler Hyper D92
  >Xem thông tin chi tiết
  TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«