SERVER SUPERMICRO

 • Trang chủ » SERVER SUPERMICRO
 • SUPERMICRO ST430

  SUPERMICRO ST430

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  26,614,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  26,614,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC733T-500B 4x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3 (15M Cache, 2.40 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 1 x Intel® SSD 540s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  SUPERMICRO ST430

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  31,447,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  31,447,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC733T-500B 4x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 2 x 8GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 2 x Intel® SSD 540s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  SUPERMICRO ST430

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  40,734,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  40,734,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC733T-500B 4x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • The MegaRAID® LSISAS2008 6Gb/s SAS and SATA RAID controller card (RAID 0,1,10,5,50 and JBOD)
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2630 v4 (25M Cache, 2.20 GHz)
  • 1 x 16GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 2 x Intel® SSD 540s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR730

  Supermicro SR730

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  24,909,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  24,909,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC825TQ-600WB 8x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR730

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  33,685,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  33,685,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC825TQ-600WB 8x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
  • 2 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 2 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR730

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  33,685,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  33,685,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC825TQ-600WB 8x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
  • 2 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 2 x
  • 2 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR430

  Supermicro SR430

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  25,217,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  25,217,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC813MTQ-350CB 4x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3 (15M Cache, 2.40 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR430

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  25,525,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  25,525,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC813MTQ-600CB 4x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3 (15M Cache, 2.40 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR430

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  29,671,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  29,671,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC813MTQ-R400CB - 2 x 400W Power Suplly 4x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3 (15M Cache, 2.40 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR930

  Supermicro SR930

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  45,510,002 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  45,510,002 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC846BE16-R920B 24x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR930

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  54,286,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  54,286,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC846BE16-R920B 24x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
  • 2 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 2 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR930

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  54,286,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  54,286,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC846BE16-R920B 24x HDD HotSwap
  • X10DRL-i
  • 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
  • 2 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 2 x
  • 2 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR420

  Supermicro SR420

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  21,877,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  21,877,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC813MTQ-350CB 4x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2 (10M Cache, 2.50 GHz)
  • 1 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR420

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  21,877,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  21,877,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC813MTQ-350CB 4x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2 (10M Cache, 2.50 GHz)
  • 1 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR420

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  22,185,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  22,185,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC813MTQ-600CB 4x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2 (10M Cache, 2.50 GHz)
  • 1 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 2 x
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR520

  Supermicro SR520

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  20,265,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  20,265,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC822T-400LPB 6x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 1 x Intel Xeon E5-2609 (2.4GHz, 10MB L3 cache, LGA2011, 80 Watt)
  • 1 x 4GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR520

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  21,686,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  21,686,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC822T-400LPB 6x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 1 x Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz, 15MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)
  • 1 x
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR520

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  24,944,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  24,944,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC822T-400LPB 6x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 (15M Cache, 2.10 GHz)
  • 1 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR420-SAS

  Supermicro SR420-SAS

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  21,155,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  21,155,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC813MTQ-350CB 4x HDD HotSwap
  • X9DRL-3F
  • 1 x Intel Xeon E5-2609 (2.4GHz, 10MB L3 cache, LGA2011, 80 Watt)
  • 1 x 4GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x SNK-P0047PS
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR420-SAS

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  23,287,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  23,287,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC813MTQ-350CB 4x HDD HotSwap
  • X9DRL-3F
  • Raid 0, 1 Onboard
  • 1 x Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz, 15MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)
  • 1 x 4GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 2 x
  • 1 x SNK-P0047PS
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR420-SAS

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  44,644,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  44,644,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC813MTQ-350CB 4x HDD HotSwap
  • X9DRL-3F
  • Raid 5 Onboard
  • 1 x Intel Xeon E5-2650 (2.0GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)
  • 1 x 8GB PC3-10600 ECC 1333 MHz Registered DIMMs
  • 3 x
  • 1 x SNK-P0047PS
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR520-SAS

  Supermicro SR520-SAS

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  21,960,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  21,960,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC822T-400LPB 6x HDD HotSwap
  • X9DRL-3F
  • 1 x Intel Xeon E5-2609 (2.4GHz, 10MB L3 cache, LGA2011, 80 Watt)
  • 1 x 4GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x SNK-P0047PS
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR520-SAS

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  24,092,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  24,092,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC822T-400LPB 6x HDD HotSwap
  • X9DRL-3F
  • Raid 0, 1 Onboard
  • 1 x Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz, 15MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)
  • 1 x 4GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 2 x
  • 1 x SNK-P0047PS
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro SR520-SAS

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  46,729,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  46,729,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC825TQ-563LPB 10x HDD HotSwap
  • X9DRL-3F
  • Raid 0, 1 Onboard
  • 1 x Intel Xeon E5-2650 (2.0GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)
  • 1 x 8GB PC3-10600 ECC 1333 MHz Registered DIMMs
  • 2 x
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro ST420

  Supermicro ST420

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  17,943,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  17,943,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC733T-500B 4x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 1 x Intel Xeon E5-2609 (2.4GHz, 10MB L3 cache, LGA2011, 80 Watt)
  • 1 x 2GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro ST420

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  20,265,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  20,265,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC733T-500B 4x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 1 x Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz, 15MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)
  • 1 x 4GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro ST420

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  21,177,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  21,177,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC733T-500B 4x HDD HotSwap
  • X9DRL-IF
  • 1 x Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz, 15MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)
  • 1 x 8GB PC3-10600 ECC 1333 MHz Registered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro ST420-SAS

  Supermicro ST420-SAS

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  20,420,250 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  20,420,250 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC733T-500B 4x HDD HotSwap
  • X9DRL-3F
  • 1 x Intel Xeon E5-2609 (2.4GHz, 10MB L3 cache, LGA2011, 80 Watt)
  • 1 x 4GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  • DVD-ROM Drive, Internal
  • 1 x SNK-P0047PS
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro ST420-SAS

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  21,332,250 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  21,332,250 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • Supermicro SC733T-500B 4x HDD HotSwap
  • X9DRL-3F
  • Raid 0, 1 Onboard
  • 1 x Intel Xeon E5-2609 (2.4GHz, 10MB L3 cache, LGA2011, 80 Watt)
  • 1 x 8GB PC3-10600 ECC 1333 MHz Registered DIMMs
  • 2 x
  • DVD-ROM Drive, Internal
  • 1 x SNK-P0047PS
  >Xem thông tin chi tiết

  Supermicro ST420-SAS

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  26,781,320 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  26,781,320 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SC743T-665B 8x HDD HotSwap
  • X9DRL-3F
  • Raid 5 Onboard
  • 1 x Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz, 15MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)
  • 1 x 8GB PC3-10600 ECC 1333 MHz Registered DIMMs
  • 3 x
  • DVD-RW Drive, Internal
  • 1 x SNK-P0047PS
  >Xem thông tin chi tiết
  TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«