THEO HÃNG

  THEO LOẠI

  THEO CHASSIS

  THEO GIÁ

 • H3C UniServer R4900 G6 8SFF

  Cấu hình chuẩn

  Chassis H3C Server R4900 G6 8SFF 1x1300W 8x HDD HotSwap
  Mainboard H3C Server R4900 G6
  Broadcom MegaRAID 9560-8i
  1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
  Bộ Nhớ RAM DDR5 32GB 4800MHz ECC RDIMM
 • H3C UniServer R4900 G6 8SFF

  75,060,000đ

  - Tặng Loa Thonet & Vander VERTRAG (Germany) trị giá 3.590.000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000 VNĐ

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000 VNĐ

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam giảm ngay 1.000.000 VNĐ đến 2.000.000 VNĐ

  So sánh

 • H3C UniServer R4900 G6 8LFF

  Cấu hình chuẩn

  Chassis H3C Server R4900 G6 8LFF 1x1300W 8x HDD HotSwap
  Mainboard H3C Server R4900 G6
  Broadcom MegaRAID 9560-8i
  1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
  1 x Bộ Nhớ RAM DDR5 32GB 4800MHz ECC RDIMM
 • H3C UniServer R4900 G6 8LFF

  78,760,000đ

  - Tặng Loa Thonet & Vander VERTRAG (Germany) trị giá 3.590.000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000 VNĐ

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000 VNĐ

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam giảm ngay 1.000.000 VNĐ đến 2.000.000 VNĐ

  So sánh

 • H3C UniServer R4700 G6 8SFF

  Cấu hình chuẩn

  Chassis H3C Server R4700 G6 8SFF 1x1300W 8x HDD HotSwap
  Mainboard H3C Server R4700 G6
  Broadcom MegaRAID 9560-8i
  1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
  1 x Bộ Nhớ RAM DDR5 32GB 4800MHz ECC RDIMM
 • H3C UniServer R4700 G6 8SFF

  80,190,000đ

  - Tặng Loa Thonet & Vander VERTRAG (Germany) trị giá 3.590.000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000 VNĐ

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000 VNĐ

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam giảm ngay 1.000.000 VNĐ đến 2.000.000 VNĐ

  So sánh

 • H3C UniServer R4900 G6 12LFF

  Cấu hình chuẩn

  Chassis H3C Server R4900 G6 12LFF 1x1300W 8x HDD HotSwap
  Mainboard H3C Server R4900 G6
  Broadcom MegaRAID 9560-8i
  1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
  1 x Bộ Nhớ RAM DDR5 32GB 4800MHz ECC RDIMM
 • H3C UniServer R4900 G6 12LFF

  83,500,000đ

  - Tặng Loa Thonet & Vander VERTRAG (Germany) trị giá 3.590.000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000 VNĐ

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000 VNĐ

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam giảm ngay 1.000.000 VNĐ đến 2.000.000 VNĐ

  So sánh

 • H3C UniServer R4700 G6 4LFF

  Cấu hình chuẩn

  Chassis H3C Server R4700 G6 4LFF 1x1300W 4x HDD HotSwap
  Mainboard H3C Server R4700 G6
  Broadcom MegaRAID 9560-8i
  1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
  1 x Bộ Nhớ RAM DDR5 32GB 4800MHz ECC RDIMM
 • H3C UniServer R4700 G6 4LFF

  81,070,000đ

  - Tặng Loa Thonet & Vander VERTRAG (Germany) trị giá 3.590.000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000 VNĐ

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000 VNĐ

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam giảm ngay 1.000.000 VNĐ đến 2.000.000 VNĐ

  So sánh

 • H3C UniServer R4700 G6 12LFF

  Cấu hình chuẩn

  Chassis H3C Server R4700 G6 12LFF 1x1300W 12x HDD HotSwap
  Mainboard H3C Server R4700 G6
  Broadcom MegaRAID 9560-8i
  1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
  1 x Bộ Nhớ RAM DDR5 32GB 4800MHz ECC RDIMM
 • H3C UniServer R4700 G6 12LFF

  86,220,000đ

  - Tặng Loa Thonet & Vander VERTRAG (Germany) trị giá 3.590.000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000 VNĐ

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000 VNĐ

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam giảm ngay 1.000.000 VNĐ đến 2.000.000 VNĐ

  So sánh