• Trang chủ »
 • Cisco UCS C220 M3 NEW-E5-2600 V2 Series

  Cisco UCS C220 M3 NEW-E5-2600 V2 Series

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  30,840,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -4,000,000 VNĐ
  Chưa có VAT:
  26,840,000 VNĐ
  Giảm ngay tiền mặt 4.000.000 VND + Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn
  Thông số kỹ thuật:
  • 1 x Power Supply 450W Platinum 4x HDD HotSwap
  • Cisco UCS C220 M3 New
  • Embedded SW RAID 0/1/10/5 4 ports SAS/SATA
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2 (10M Cache, 2.50 GHz)
  • 1 x 4GB PC3-10600 ECC 1333 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Cisco C220 M3 Heatsink
  • 1 x Vui lòng chọn Tray khi option HDD
  >Xem thông tin chi tiết

  Cisco UCS C220 M3 NEW-E5-2600 V2 Series

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  32,289,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -4,000,000 VNĐ
  Chưa có VAT:
  28,289,000 VNĐ
  Giảm ngay tiền mặt 4.000.000 VND + Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn
  Thông số kỹ thuật:
  • 1 x Power Supply 450W Platinum 4x HDD HotSwap
  • Cisco UCS C220 M3 New
  • Embedded SW RAID 0/1/10/5 4 ports SAS/SATA
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2 (10M Cache, 2.50 GHz)
  • 1 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Cisco C220 M3 Heatsink
  • 1 x Tray Cisco Hotswap 3.5in
  >Xem thông tin chi tiết

  Cisco UCS C220 M3 NEW-E5-2600 V2 Series

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  32,289,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -4,000,000 VNĐ
  Chưa có VAT:
  28,289,000 VNĐ
  Giảm ngay tiền mặt 4.000.000 VND + Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn
  Thông số kỹ thuật:
  • 1 x Power Supply 450W Platinum 4x HDD HotSwap
  • Cisco UCS C220 M3 New
  • Embedded SW RAID 0/1/10/5 4 ports SAS/SATA
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2 (10M Cache, 2.50 GHz)
  • 1 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Cisco C220 M3 Heatsink
  • 1 x Tray Cisco Hotswap 3.5in
  >Xem thông tin chi tiết

  Cisco UCS C220 M3 Server - SFF

  Cisco UCS C220 M3 Server - SFF

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  25,007,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  25,007,000 VNĐ
  Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn
  Thông số kỹ thuật:
  • Cisco UCS C220 M3 Chassis-SFF 8x HDD HotSwap
  • Cisco UCS C220 M3 Mainboard
  • Embedded SW RAID 0/1/10/5 4 ports SAS/SATA
  • 1 x Intel Xeon E5-2609 (2.4GHz, 10MB L3 cache, LGA2011, 80 Watt)
  • 1 x 8GB PC3-10600 ECC 1333 MHz Registered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Cisco C220 M3 Heatsink
  • 1 x Tray Cisco Hotswap 3.5in
  >Xem thông tin chi tiết

  Cisco UCS C220 M3 Server - SFF

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  25,007,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  25,007,000 VNĐ
  Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn
  Thông số kỹ thuật:
  • Cisco UCS C220 M3 Chassis-SFF 8x HDD HotSwap
  • Cisco UCS C220 M3 Mainboard
  • Embedded SW RAID 0/1/10/5 4 ports SAS/SATA
  • 1 x Intel Xeon E5-2609 (2.4GHz, 10MB L3 cache, LGA2011, 80 Watt)
  • 1 x 8GB PC3-10600 ECC 1333 MHz Registered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Cisco C220 M3 Heatsink
  • 1 x Tray Cisco Hotswap 3.5in
  >Xem thông tin chi tiết

  Cisco UCS C220 M3 Server - SFF

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  25,683,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  25,683,000 VNĐ
  Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn
  Thông số kỹ thuật:
  • Cisco UCS C220 M3 Chassis-SFF 8x HDD HotSwap
  • Cisco UCS C220 M3 Mainboard
  • Embedded SW RAID 0/1/10/5 4 ports SAS/SATA
  • 1 x Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz, 15MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)
  • 1 x 8GB PC3-10600 ECC 1333 MHz Registered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Cisco C220 M3 Heatsink
  • 1 x Tray Cisco Hotswap 3.5in
  >Xem thông tin chi tiết

  Cisco UCS C220 M3 Server - LFF

  Cisco UCS C220 M3 Server - LFF

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  24,078,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  24,078,000 VNĐ
  Tặng voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn
  Thông số kỹ thuật:
  • Cisco UCS C220 M3 Chassis-LFF 4x HDD HotSwap
  • Cisco UCS C220 M3 Mainboard
  • Embedded SW RAID 0/1/10/5 4 ports SAS/SATA
  • 1 x Intel Xeon E5-2609 (2.4GHz, 10MB L3 cache, LGA2011, 80 Watt)
  • 1 x 4GB PC3-12800 ECC 1600 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Cisco C220 M3 Heatsink
  • 1 x Tray Cisco Hotswap 3.5in
  >Xem thông tin chi tiết

  Cisco UCS C220 M3 Server - LFF

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  24,754,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  24,754,000 VNĐ
  Tặng voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn
  Thông số kỹ thuật:
  • Cisco UCS C220 M3 Chassis-LFF 4x HDD HotSwap
  • Cisco UCS C220 M3 Mainboard
  • Embedded SW RAID 0/1/10/5 4 ports SAS/SATA
  • 1 x Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz, 15MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)
  • 1 x 4GB PC3-12800 ECC 1600 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Cisco C220 M3 Heatsink
  • 1 x Tray Cisco Hotswap 3.5in
  >Xem thông tin chi tiết

  Cisco UCS C220 M3 Server - LFF

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  25,683,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  25,683,000 VNĐ
  Tặng voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn
  Thông số kỹ thuật:
  • Cisco UCS C220 M3 Chassis-LFF 4x HDD HotSwap
  • Cisco UCS C220 M3 Mainboard
  • Embedded SW RAID 0/1/10/5 4 ports SAS/SATA
  • 1 x Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz, 15MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)
  • 1 x 8GB PC3-10600 ECC 1333 MHz Registered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Cisco C220 M3 Heatsink
  • 1 x Tray Cisco Hotswap 3.5in
  >Xem thông tin chi tiết
   TOP