SERVER ASUS

 • Trang chủ » SERVER ASUS
 • ASUS T20

  ASUS T20

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  7,163,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  7,163,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SCM370-350E
  • Asus P9D-X
  • 1 x Intel® Pentium® Processor G3240 (3M Cache, 3.10 GHz)
  • 1 x 4GB PC3-12800 ECC 1600 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Intel E97378-001 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết

  ASUS T20

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  9,674,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  9,674,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SCM370-350E
  • Asus P9D-X
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)
  • 1 x 4GB PC3-12800 ECC 1600 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Intel E97378-001 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết

  ASUS T20

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  10,384,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  10,384,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SCM370-350E
  • Asus P9D-X
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)
  • 2 x 4GB PC3-12800 ECC 1600 MHz LP Unbuffered DIMMs
  • 2 x
  • 1 x Intel E97378-001 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết

  Asus T130

  Asus T130

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  6,949,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  6,949,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SCM370-350E
  • Asus P10S-X
  • 1 x Intel® Pentium® Processor G4400 (3M Cache, 3.30 GHz)
  • 1 x 4GB PC4-17000 DDR4 2133MHz Memory
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Intel E97378-001 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết

  Asus T130

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  10,801,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  10,801,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SCM370-350E
  • Asus P10S-X
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1220 v5 (8M Cache, 3.00 GHz)
  • 1 x 4GB PC4-17000 DDR4 2133MHz Memory
  • 1 x
  • 1 x Intel E97378-001 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết

  Asus T130

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  13,356,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  13,356,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SCM370-350E
  • Asus P10S-X
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E3-1230 v5 (8M Cache, 3.40 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Unbuffered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Intel E97378-001 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết

  ASUS T520 II

  ASUS T520 II

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  19,343,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  19,343,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SNT900-550
  • Asus Z9PA-D8C
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2 (10M Cache, 2.50 GHz)
  • 1 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  ASUS T520 II

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  18,598,000 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  18,598,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SNT900-550
  • Asus Z9PA-D8C
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2 (10M Cache, 2.50 GHz)
  • 1 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 2 x
  >Xem thông tin chi tiết

  ASUS T520 II

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  20,527,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  20,527,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SNT900-550
  • Asus Z9PA-D8C
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2 (10M Cache, 2.50 GHz)
  • 2 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 2 x
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  ASUS T630

  ASUS T630

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  21,356,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  21,356,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SNT900-550
  • Asus Z10PA-D8
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  ASUS T630

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  21,356,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  21,356,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SNT900-550
  • Asus Z10PA-D8
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 2 x
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  ASUS T630

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  23,227,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  23,227,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SNT900-550
  • Asus Z10PA-D8
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
  • 2 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 2 x
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết
  TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«