SERVER ASUS

 • Trang chủ » SERVER ASUS
 • ASUS R920 II - STORAGE 24 HDD

  ASUS R920 II - STORAGE 24 HDD

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  35,570,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  35,570,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SN424H-1200R - Support Only Sata Onboard 24x HDD HotSwap
  • Asus Z9PA-D8C
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2 (10M Cache, 2.50 GHz)
  • 1 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  ASUS R920 II - STORAGE 24 HDD

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  38,650,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  38,650,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SN424H-1200R - Support Only Sata Onboard 24x HDD HotSwap
  • Asus Z9PA-D8C
  • 1 x Controller Raid Hardware (0, 1, 5, 10 and 50) Support 8 SAS/SATA
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2 (10M Cache, 2.50 GHz)
  • 1 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  ASUS R920 II - STORAGE 24 HDD

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  42,167,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  42,167,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SN424H-1200R - Support Only Sata Onboard 24x HDD HotSwap
  • Asus Z9PA-D8C
  • 2 x Controller Raid Hardware (0, 1, 5, 10 and 50) Support 16 SAS/SATA
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2 (10M Cache, 2.50 GHz)
  • 1 x 8GB PC3-10600 ECC 1333 MHz Registered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  ASUS R930 - STORAGE 24 HDD

  ASUS R930 - STORAGE 24 HDD

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  37,583,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  37,583,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SN424H-1200R - Support Only Sata Onboard 24x HDD HotSwap
  • Asus Z10PA-D8
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  ASUS R930 - STORAGE 24 HDD

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  40,663,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  40,663,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SN424H-1200R - Support Only Sata Onboard 24x HDD HotSwap
  • Asus Z10PA-D8
  • 1 x Controller Raid Hardware (0, 1, 5, 10 and 50) Support 8 SAS/SATA
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết

  ASUS R930 - STORAGE 24 HDD

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  43,742,001 VNĐ
  Giảm giá khuyến mãi:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  43,742,001 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SN424H-1200R - Support Only Sata Onboard 24x HDD HotSwap
  • Asus Z10PA-D8
  • 2 x Controller Raid Hardware (0, 1, 5, 10 and 50) Support 16 SAS/SATA
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Heatsink SSN-2011A
  >Xem thông tin chi tiết
  TOP
  CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«