SERVER ASUS

 • Trang chủ » SERVER ASUS
 • ASUS R820 II - STORAGE 16 HDD

  ASUS R820 II - STORAGE 16 HDD

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  68,707,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  68,707,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SN316-1200R - Support Only Sata Onboard 16x HDD HotSwap
  • Asus Z9PA-D8C
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2670 v2 (25M Cache, 2.50 GHz)
  • 2 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 1 x
  >Xem thông tin chi tiết

  ASUS R820 II - STORAGE 16 HDD

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  82,303,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  82,303,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SN316-1200R - Support Only Sata Onboard 16x HDD HotSwap
  • Asus Z9PA-D8C
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2680 v2 (25M Cache, 2.80 GHz)
  • 2 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 2 x Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 1 x
  >Xem thông tin chi tiết

  ASUS R820 II - STORAGE 16 HDD

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  129,517,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  129,517,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SN316-1200R - Support Only Sata Onboard 16x HDD HotSwap
  • Asus Z9PA-D8C
  • 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2680 v2 (25M Cache, 2.80 GHz)
  • 4 x 8GB PC3-12800 ECC 1600 MHz Registered DIMMs
  • 2 x Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)
  • 2 x
  >Xem thông tin chi tiết

  ASUS R830 - STORAGE 16 HDD

  ASUS R830 - STORAGE 16 HDD

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  31,419,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  31,419,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SN316-1200 - Support Only Sata Onboard 16x HDD HotSwap
  • Asus Z10PA-D8
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x
  >Xem thông tin chi tiết

  ASUS R830 - STORAGE 16 HDD

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  31,419,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  31,419,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SN316-1200 - Support Only Sata Onboard 16x HDD HotSwap
  • Asus Z10PA-D8
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x
  >Xem thông tin chi tiết

  ASUS R830 - STORAGE 16 HDD

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  31,419,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  31,419,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • SN316-1200 - Support Only Sata Onboard 16x HDD HotSwap
  • Asus Z10PA-D8
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Registered DIMMs
  • 1 x
  • 1 x
  >Xem thông tin chi tiết
  TOP