THEO HÃNG

  THEO CẤU HÌNH

  THEO CHASSIS

  THEO GIÁ

  Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch

  - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP trị giá 845.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:20,534,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 20,534,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP trị giá 845.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:21,837,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 21,837,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP trị giá 845.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:38,351,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 38,351,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:26,955,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 26,955,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:39,733,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 39,733,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:48,206,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 48,206,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:28,826,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 28,826,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:39,776,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 39,776,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T340 - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:55,862,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 55,862,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:22,242,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 22,242,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:30,914,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 30,914,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:38,505,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 38,505,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch

  - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP trị gíá 1.498.000đ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:32,130,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 32,130,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP trị gíá 1.498.000đ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:41,480,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 41,480,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP trị gíá 1.498.000đ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:51,541,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 51,541,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:34,482,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 34,482,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:47,942,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 47,942,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:63,699,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 63,699,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge T40

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 814.000đ 

  - Tặng Đầu chuyển Display Port to VGA 100.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

 • Dell EMC PowerEdge T40
 • Dell EMC PowerEdge T40

  Cấu hình web

  Giá tiền:12,505,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 12,505,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 814.000đ 

  - Tặng Đầu chuyển Display Port to VGA 100.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

 • Dell EMC PowerEdge T40
 • Dell EMC PowerEdge T40

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:14,093,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 14,093,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 814.000đ 

  - Tặng Đầu chuyển Display Port to VGA 100.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

 • Dell EMC PowerEdge T40
 • Dell EMC PowerEdge T40

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:20,469,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 20,469,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH

 • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:25,440,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 25,440,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:32,808,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 32,808,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R230 HOTPLUG - 3.5 INCH

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:41,916,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 41,916,000 VNĐ

  Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch

  - Combo Quà Tặng là UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP giá 760.000đ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:23,038,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 23,038,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP giá 760.000đ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:33,866,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 33,866,000 VNĐ

  - Combo Quà Tặng là UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP giá 760.000đ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:42,974,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 42,974,000 VNĐ

  SSN WORKSTATION W-2066

 • SSN WORKSTATION W-2066
 • SSN WORKSTATION W-2066

  Cấu hình chuẩn

  Giá tiền:49,874,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 49,874,000 VNĐ

 • SSN WORKSTATION W-2066
 • SSN WORKSTATION W-2066

  Cấu hình tối ưu

  Giá tiền:47,352,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 47,352,000 VNĐ

 • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

  TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại : (028) 73073776

  TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 73073776