THEO HÃNG

  THEO CẤU HÌNH

  THEO CHASSIS

  THEO GIÁ

  - Combo Quà Tặng là Bộ Loa Thonet Vander Spiel thương hiệu Đức trị giá 1.232.000đ 

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:52,798,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 52,798,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:59,937,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 59,937,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:55,049,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 55,049,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:78,706,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 78,706,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:79,319,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 79,319,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:76,606,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 76,606,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:72,019,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 72,019,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5inch
 • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5inch

  Cấu hình web

  Giá tiền:52,959,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 52,959,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:53,214,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 53,214,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:67,802,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 67,802,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:62,025,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 62,025,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:69,333,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 69,333,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R640 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R640 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:64,842,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 64,842,000 VNĐ

 • SUPERMICRO 216BAC-R920LPB 2.5IN
 • SUPERMICRO 216BAC-R920LPB 2.5IN

  Cấu hình web

  Giá tiền:77,966,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 77,966,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x
 • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x

  Cấu hình web

  Giá tiền:54,216,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 54,216,000 VNĐ

  Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

 • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa
 • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa

  Cấu hình web

  Giá tiền:57,818,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 57,818,000 VNĐ

 • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF
 • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:67,862,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 67,862,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:61,748,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 61,748,000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL360 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant DL360 Gen10 4LFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:55,987,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 55,987,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:61,622,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 61,622,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:55,576,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 55,576,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U

  Cấu hình web

  Giá tiền:74,963,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 74,963,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U

  Cấu hình web

  Giá tiền:51,144,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 51,144,000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U
 • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

  Cấu hình web

  Giá tiền:74,126,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 74,126,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U

  Cấu hình web

  Giá tiền:62,970,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 62,970,000 VNĐ

 • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

  TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại : (028) 73073776

  TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 73073776