THEO HÃNG

  THEO CẤU HÌNH

  THEO CHASSIS

  THEO GIÁ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:53,922,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 53,922,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:61,044,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 61,044,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:55,785,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 55,785,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R6515 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R6515 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:68,742,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 68,742,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:77,517,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 77,517,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:76,364,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 76,364,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:54,083,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 54,083,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T440 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:54,125,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 54,125,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:70,086,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 70,086,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:62,936,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 62,936,000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge T640 - 2.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:70,244,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 70,244,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Dell EMC PowerEdge R640 - 3.5 INCH
 • Dell EMC PowerEdge R640 - 3.5 INCH

  Cấu hình web

  Giá tiền:65,753,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 65,753,000 VNĐ

 • SUPERMICRO 216BAC-R920LPB 2.5IN
 • SUPERMICRO 216BAC-R920LPB 2.5IN

  Cấu hình web

  Giá tiền:79,876,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 79,876,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x
 • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x

  Cấu hình web

  Giá tiền:56,598,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 56,598,000 VNĐ

  Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

 • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa
 • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa

  Cấu hình web

  Giá tiền:58,554,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 58,554,000 VNĐ

 • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF
 • HPE Proliant ML350 Gen10 8SFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:62,344,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 62,344,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:60,742,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 60,742,000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant DL160 Gen10 4LFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:58,464,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 58,464,000 VNĐ

 • HPE ProLiant DL360 Gen10 4LFF
 • HPE ProLiant DL360 Gen10 4LFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:58,759,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 58,759,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:59,611,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 59,611,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

 • HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF
 • HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF

  Cấu hình web

  Giá tiền:56,312,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 56,312,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U

  Cấu hình web

  Giá tiền:73,246,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 73,246,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U

  Cấu hình web

  Giá tiền:51,880,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 51,880,000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U
 • Lenovo ThinkSystem ST550 - 4U

  Cấu hình web

  Giá tiền:74,126,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 74,126,000 VNĐ

  - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

  - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

  - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

 • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U

  Cấu hình web

  Giá tiền:52,465,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 52,465,000 VNĐ

  Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

 • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U
 • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U

  Cấu hình web

  Giá tiền:63,706,000 VNĐ

  Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

  Chưa có VAT: 63,706,000 VNĐ

 • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

  TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại : (028) 73073776

  TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

  Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 73073776