• Nhà phân phối SERVER Máy Chủ hàng đầu Việt Nam
 • 14 năm dẫn đầu phân phối máy chủ

 • Bảo hành
 • Hỗ trợ online
 • Chat sale
  • THEO HÃNG

   THEO CẤU HÌNH

   THEO CHASSIS

   THEO GIÁ

   - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Stil trị giá 1.817.000 đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R440 - 2.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:47,912,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 47,912,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP trị giá 768.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge T140 - 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:20,534,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 20,534,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei trị giá 739.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R240 HotPlug - 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:28,882,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 28,882,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R540 - 12 x 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:60,662,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 60,662,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R540 - 8 x 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:56,146,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 56,146,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R240 Cabled - 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:23,934,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 23,934,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R340 - 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:32,929,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 32,929,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R340 - 2.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:34,569,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 34,569,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Duett trị giá 524.000đ 

   - Tặng Đầu chuyển Display Port to VGA 100.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

  • Dell EMC PowerEdge T40
  • Dell EMC PowerEdge T40

   Cấu hình web

   Giá tiền:12,493,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 12,493,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R740XD - 3.5 INCH

   Cấu hình web

   Giá tiền:80,541,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 80,541,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R740XD - 2.5 INCH

   Cấu hình web

   Giá tiền:84,048,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 84,048,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là UPS Powercom 600VA Line Interactive RPT-600AP giá 760.000đ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R230 CABLED - 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:23,038,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 23,038,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH

   Cấu hình web

   Giá tiền:75,546,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 75,546,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH

   Cấu hình web

   Giá tiền:69,047,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 69,047,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge R440 - 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:53,445,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 53,445,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là BỘ LƯU ĐIỆN POWERCOM 1000VA trị giá 1.349.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5inch
  • Dell EMC PowerEdge T440 - 3.5inch

   Cấu hình web

   Giá tiền:45,356,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 45,356,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R640 - 2.5 INCH

   Cấu hình web

   Giá tiền:66,767,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 66,767,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Dell EMC PowerEdge R640 - 3.5 INCH
  • Dell EMC PowerEdge R640 - 3.5 INCH

   Cấu hình web

   Giá tiền:63,807,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 63,807,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • INTEL SR530
  • INTEL SR530

   Cấu hình web

   Giá tiền:15,747,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 15,747,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • INTEL SR310 - V
  • INTEL SR310 - V

   Cấu hình web

   Giá tiền:20,420,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 20,420,000 VNĐ

   Tặng Antivirus bản quyền 1 năm + Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt (www.bang.vn)

  • INTEL SR410 - V
  • INTEL SR410 - V

   Cấu hình web

   Giá tiền:30,819,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 30,819,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • INTEL SR430
  • INTEL SR430

   Cấu hình web

   Giá tiền:14,079,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 14,079,000 VNĐ

    

   Tặng voucher trị giá 500,000 VND- 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt (www.bang.vn )

    

  • Supermicro SR110 III
  • Supermicro SR110 III

   Cấu hình web

   Giá tiền:17,036,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 17,036,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x
  • Máy Chủ Server SSN R740 Rack Thế Hệ 11x

   Cấu hình web

   Giá tiền:50,132,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 50,132,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • SERVER SSN R74
  • SERVER SSN R74

   Cấu hình web

   Giá tiền:32,813,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 32,813,000 VNĐ

   Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

  • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa
  • Máy Chủ Server SSN Dành Cho Đồ Họa

   Cấu hình web

   Giá tiền:57,031,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 57,031,000 VNĐ

   Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt Bang.vn

  • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming
  • Máy Chủ SERVER SSN Dành Cho Gaming

   Cấu hình web

   Giá tiền:21,688,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 21,688,000 VNĐ

   Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup 

  • Máy Chủ SSN R730
  • Máy Chủ SSN R730

   Cấu hình web

   Giá tiền:34,223,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 34,223,000 VNĐ

   Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup 

  • Máy Chủ SSN R430
  • Máy Chủ SSN R430

   Cấu hình web

   Giá tiền:24,479,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 24,479,000 VNĐ

   Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + Miễn Phí Vận Chuyển Nội Thành 

  • Máy Chủ SSN T430
  • Máy Chủ SSN T430

   Cấu hình web

   Giá tiền:16,640,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 16,640,000 VNĐ

   Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup

  • Máy Chủ Lưu Trữ SSN R930
  • Máy Chủ Lưu Trữ SSN R930

   Cấu hình web

   Giá tiền:44,712,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 44,712,000 VNĐ

   Tặng Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup

  • SSN R830
  • SSN R830

   Cấu hình web

   Giá tiền:38,676,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 38,676,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Bộ Lưu Điện UPS Powercom 1000VA Line Interactive RPT-1000AP 1.483.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF
  • HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF

   Cấu hình web

   Giá tiền:45,492,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 45,492,000 VNĐ

   - Combo Quà Tặng là Loa Thonet Vander Frei giá trị 739.000đ 

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF
  • HPE ProLiant ML30 Gen10 4LFF

   Cấu hình web

   Giá tiền:23,164,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 23,164,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF
  • HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF

   Cấu hình web

   Giá tiền:74,115,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 74,115,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF
  • HPE ProLiant DL380 Gen10 8LFF

   Cấu hình web

   Giá tiền:59,945,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 59,945,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF

   Cấu hình web

   Giá tiền:54,812,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 54,812,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ 

  • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF
  • HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF

   Cấu hình web

   Giá tiền:53,715,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 53,715,000 VNĐ

   Tặng Antivirus bản quyền 1 năm + Voucher trị giá 500,000 VND - 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) + Free chi phí setup + 1 triệu Bang quảng cáo trên mạng xã hội Việt (www.bang.vn)

  • Asus R230
  • Asus R230

   Cấu hình web

   Giá tiền:15,934,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 15,934,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • ASUS R420 II
  • ASUS R420 II

   Cấu hình web

   Giá tiền:17,044,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 17,044,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • ASUS R520 II
  • ASUS R520 II

   Cấu hình web

   Giá tiền:11,673,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 11,673,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • ASUS R820 II - STORAGE 16 HDD
  • ASUS R820 II - STORAGE 16 HDD

   Cấu hình web

   Giá tiền:32,225,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 32,225,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • ASUS R920 II - STORAGE 24 HDD
  • ASUS R920 II - STORAGE 24 HDD

   Cấu hình web

   Giá tiền:33,992,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 33,992,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • ASUS R630
  • ASUS R630

   Cấu hình web

   Giá tiền:24,114,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 24,114,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • ASUS R730
  • ASUS R730

   Cấu hình web

   Giá tiền:26,273,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 26,273,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • MÁY CHỦ ASUS NCR18
  • MÁY CHỦ ASUS NCR18

   Cấu hình web

   Giá tiền:29,983,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 29,983,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • ASUS R930 - STORAGE 24 HDD
  • ASUS R930 - STORAGE 24 HDD

   Cấu hình web

   Giá tiền:38,567,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 38,567,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U
  • Lenovo ThinkSystem SR650 8SFF - 2U

   Cấu hình web

   Giá tiền:57,975,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 57,975,000 VNĐ

   Tặng voucher trị giá 500,000 VND- 2,000,000 VND cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location)

  • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U
  • Lenovo ThinkSystem SR530 - 1U

   Cấu hình web

   Giá tiền:44,625,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 44,625,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U
  • Lenovo ThinkSystem SR550 8LFF - 2U

   Cấu hình web

   Giá tiền:50,409,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 50,409,000 VNĐ

   - Tặng Gói Cài Đặt SSN Service Basic 300.000đ 

   - Tặng Gói Vận Chuyển SSN Car Basic 150.000đ 

   - Tặng Voucher Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000đ đến 2.000.000đ

  • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U
  • Lenovo ThinkSystem SR550 8SFF - 2U

   Cấu hình web

   Giá tiền:47,785,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 47,785,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U
  • Lenovo ThinkSystem SR250 4LFF - 1U

   Cấu hình web

   Giá tiền:31,807,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 31,807,000 VNĐ

   Khách hàng khi mua bộ máy chủ/server bất kỳ và thuê chỗ đặt máy chủ Co-Location tại P.A Việt Nam sẽ được giảm ngay 500.000 đến 2.000.000 VNĐ

  • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U
  • Lenovo ThinkSystem SR650 8LFF - 2U

   Cấu hình web

   Giá tiền:62,235,000 VNĐ

   Giảm giá Sốc:-0 VNĐ

   Chưa có VAT: 62,235,000 VNĐ

  • Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ

   TẠI HỒ CHÍ MINH & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

   196 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
   Điện thoại : (028) 73073776

   TẠI HÀ NỘI & TRUNG TÂM BẢO HÀNH

   Tầng 9, toà nhà Diamond (Handico 6), Số 2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại: (024) 73073776