Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » KVM EXTENDERS

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • DANH MỤC SẢN PHẨM

 • Aten CE600 DVI KVM Extender 60m RS232 & Audio

  MSP: CE600-AT-E

  Giá: 9,365,000 VNĐ

 • Aten CE250A KVM Extender 150m over Cat-5e Cable

  MSP: CE250A-AT-E

  Giá: 4,248,000 VNĐ

 • Aten CE100 MINI USB KVM Extender VGA gain control

  MSP: CE100-AT-E

  Giá: 3,144,000 VNĐ

 • Aten CE770 USB KVM Extender with Deskew function

  MSP: CE770-AT-E

  Giá: 9,981,000 VNĐ

 • Aten CE370 PS/2 KVM Extender Support RS232

  MSP: CE370-AT-E

  Giá: 9,130,000 VNĐ

 • Aten CE350 PS/2 KVM Extender Support RS232

  MSP: CE350-AT-E

  Giá: 7,628,000 VNĐ

 • Aten CE775 USB Dual View KVM Extender with Deskew

  MSP: CE775-AT-E

  Giá: 18,049,000 VNĐ

 • Aten CE774 USB Dual View KVM Extender

  MSP: CE774-AT-E

  Giá: 15,076,000 VNĐ

 • Aten CE604 DVI Dual View KVM Extender

  MSP: CE604-AT-E

  Giá: 13,802,000 VNĐ

 • Aten CE610 USB 2.0 DVI KVM Extender Single Cat 5

  MSP: CE610-AT-E

  Giá: 23,782,000 VNĐ

 • Aten CE790 Digital KVM Extender USB Type over Intranet

  MSP: CE790-AT-E

  Giá: 12,103,000 VNĐ

 • Aten CE690 Long Distance DVI Optical KVM Extender

  MSP: CE690-AT-E

  Giá: 32,913,000 VNĐ

 • Aten CE680 DVI Optical KVM Extender Over Cat5

  MSP: CE680-AT-E

  Giá: 24,633,000 VNĐ

 • Aten KE6940 DVI Dual Display KVM Over IP Extender

  MSP: KE6940-AX-E

  Giá: 44,168,000 VNĐ

 • Aten KE6900 DVI Single Display KVM Over IP Extender

  MSP: KE6900-AX-E

  Giá: 38,221,000 VNĐ

  • TOP
   CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI«