Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » ATEN KVM » LCD SWITCHES

Trang chủ »

LCD SWITCHES

 • Aten CL6700 19" LCD Console(DVI) 2nd Console

  MSP: CL6700N-AT-AE

  Giá: 30,650,000 VNĐ

 • 8-Port 17" CL5708M Slideaway™ LCD KVM Switch

  MSP: CL5708M-ATA-AE

  Giá: 30,873,000 VNĐ

 • 8-Port CL1308 19” LCD KVM Switch

  MSP: CL1308N-ATA-AE

  Giá: 31,614,000 VNĐ

 • Aten CL6700MW DVI Full HD LCD Console

  MSP: CL6700MW-AT-AE

  Giá: 32,750,000 VNĐ

 • 16-Port CL1316 19” LCD KVM Switch

  MSP: CL1316N-ATA-AE

  Giá: 33,959,000 VNĐ

 • 16-Port CL5716 Slideaway™ LCD KVM Switch

  MSP: CL5716M-ATA-AE

  Giá: 34,849,000 VNĐ

 • KL1508AN-AXA-AG 19" 8-port Cat 5 LCD KVM switch

  MSP: KL1508AN-AXA-AG

  Giá: 41,645,000 VNĐ

 • RKP117-UIP802-17inches LCD KVM switch 8-port Cat6 over IP, internet

  MSP: RKP117-UIP802

  Giá: 46,599,000 VNĐ

 • 8-Port CL5808N Dual Rail LCD KVM Switch

  MSP: CL5808N-ATA-AE

  Giá: 50,524,000 VNĐ

 • 8-Port KL1508Ai Dual Rail LCD KVM over IP Switch

  MSP: KL1508AIM-AXA-AE

  Giá: 50,660,000 VNĐ

 • 16-Port CL5816N Dual Rail LCD KVM Switch

  MSP: CL5816N-ATA-AE

  Giá: 54,654,000 VNĐ

 • 16-Port KL1516Ai Dual Rail LCD KVM Over IP Switch

  MSP: KL1516AIM-AXA-AE

  Giá: 55,915,000 VNĐ

 • 16-Port 19" KL1516A Cat 5 Dual Rail LCD KVM Switch

  MSP: KL1516AN-AXA-AE

  Giá: Liên hệ

 • 8-Port KL9108M Dual Rail LCD KVM Switch

  MSP: KL9108M-AX-AE

  Giá: Liên hệ

  • TOP